Jak sprawdzić stan usługi Active Directory?

Jak sprawdzić stan usługi Active Directory

Active Directory to bardzo skomplikowany ekosystem IT, nawet z podstawowymi kontrolerami domeny i pojedynczą lokacją Active Directory. Możliwość szybkiej oceny stanu Active Directory i rozwiązywania problemów jest kluczowa dla administratora systemu. W tym artykule postaram się przedstawić podstawowe polecenia, których można użyć do sprawdzenia stanu usługi Active Directory i zidentyfikowania potencjalnych błędów. Usługi wchodzące w … Dowiedz się więcej

Wymuś zmianę hasła przy następnym logowaniu dla użytkowników Active Directory

Wymuszenie zmiany hasła Active Directory

W tym wpisie dowiesz się, jak ustawić lub wyłączyć opcję zmiany hasła przy następnym logowaniu dla kont użytkowników Active Directory. Pokażę Ci, jak zmienić to ustawienie za pomocą PowerShell. Warto również wiedzieć, jak wymusić zmianę hasła przy następnym logowaniu dla wielu kont użytkowników. Ręczne wymuszenie zmiany hasła W przypadku pojedyńczego konto, wystarczy przejść na konto … Dowiedz się więcej

Jak znaleźć identyfikator SID użytkownika w Active Directory?

SID w Active Directory

W tym wpisie pokażę, jak znaleźć identyfikator SID użytkownika w Active Directory za pomocą programu PowerShell. Pokażę Ci również, jak znaleźć identyfikator SID usuniętego konta użytkownika. SID (identyfikator zabezpieczeń) jest to unikalny numer przypisany do każdego podmiotu zabezpieczeń (takiego jak użytkownicy, grupy i komputery) w środowisku Windows. Identyfikatory SID są ważne dla bezpieczeństwa, ponieważ służą … Dowiedz się więcej

Jak zresetować hasło użytkownika w Active Directory?

Jak zresetować hasło użytkownika w Active Directory

Codzienna praca Administratora to przede wszystkim zarządzanie kontami użytkownika, dodawanie samych kont dla nowych użytkowników, zmiany przypisania do grup oraz resety zapomnianego hasła. W tym wpisie przedstawię 2 główne metody resety hasła. Pierwszą jest użycie konsoli Active Directory Users and Computers (ADUC) a drugą jest oczywiście użycie PowerShell’a. Zresetuj hasło w Active Directory Ta opcja … Dowiedz się więcej

Lista błędnych logowań użytkownika w AD, lista kont w PowerShell

Błędne logowanie

W tym wpisie chciałbym pokazać, w jaki sposób znaleźć użytkowników, którzy próbowali podać nieprawidłowe hasło w Active Directory. Powody, dla których warto sprawdzać, czy w Active Directory nie występują nieprawidłowe próby wprowadzenia hasła: Często zdarza się, że użytkownicy, źle wpisują hasło, przy porannym logowaniu, co jest normalne. Jednak niepokój budzi duża liczba kont użytkowników, którzy … Dowiedz się więcej

Azure Active Directory cz.6

Azure Active Directory

Usługa Azure Active Directory nosi teraz nazwę Entra ID. Azure Active Directory (AD) to oparta na chmurze usługa służąca do uwierzytelniania i autoryzacji dostępu. Usługa Azure AD będzie uwierzytelniać użytkowników w aplikacjach opartych na chmurze, takich jak Office 365, Azure i inne aplikacje SaaS. ADDS = usługi domenowe w usłudze Active Directory (lokalna usługa Active … Dowiedz się więcej

Inne usługi Active Directory cz.5

Inne usługi Active Directory

Poniżej znajduje się lista dodatkowych usług Active Directory, które można zainstalować. Te usługi są opcjonalne i są instalowane za pomocą kreatora dodawania ról i funkcji na serwerze Windows. Usługi certyfikatów w usłudze Active Directory Usługi certyfikatów służą do zarządzania i wdrażania certyfikatów. Certyfikaty służą do cyfrowego podpisywania i szyfrowania dokumentów oraz ruchu sieciowego. Usługi federacyjne … Dowiedz się więcej

Narzędzia do zarządzania elementami Windows Server cz.4

Zarządzanie Active Directory

W tej lekcji poznasz różne narzędzia używane do zarządzania Active Directory. Większość z nich jest uwzględniana podczas instalowania usługi Active Directory na serwerze. Na serwerze z uruchomioną usługą Active Directory dostęp do tych narzędzi do zarządzania można uzyskać w folderze „Narzędzia administracyjne systemu Windows” („Windows Administrative Tools”). Możesz także zainstalować te narzędzia na innym komputerze, … Dowiedz się więcej

Korzyści z usługi Active Directory cz.3

Korzyści Active Directory

Główną zaletą usługi Active Directory jest możliwość scentralizowania zarządzania użytkownikami i dostępem do zasobów sieciowych. Usługa Active Directory centralizuje zarządzanie następującymi elementami: Korzyść nr 1. Scentralizowane zarządzanie kontami użytkowników Korzystając z Active Directory, masz jedno miejsce do tworzenia i zarządzania wszystkimi kontami użytkowników. Załóżmy, że w sieci Masz 200 pracowników i wszyscy oni potrzebują możliwości … Dowiedz się więcej

beitadmin.pl - Droga Administratora IT