Lista błędnych logowań użytkownika w AD, lista kont w PowerShell

Błędne logowanie

W tym wpisie chciałbym pokazać, w jaki sposób znaleźć użytkowników, którzy próbowali podać nieprawidłowe hasło w Active Directory. Powody, dla których warto sprawdzać, czy w Active Directory nie występują nieprawidłowe próby wprowadzenia hasła: Często zdarza się, że użytkownicy, źle wpisują hasło, przy porannym logowaniu, co jest normalne. Jednak niepokój budzi duża liczba kont użytkowników, którzy … Dowiedz się więcej

Azure Active Directory cz.6

Azure Active Directory

Usługa Azure Active Directory nosi teraz nazwę Entra ID. Azure Active Directory (AD) to oparta na chmurze usługa służąca do uwierzytelniania i autoryzacji dostępu. Usługa Azure AD będzie uwierzytelniać użytkowników w aplikacjach opartych na chmurze, takich jak Office 365, Azure i inne aplikacje SaaS. ADDS = usługi domenowe w usłudze Active Directory (lokalna usługa Active … Dowiedz się więcej

Inne usługi Active Directory cz.5

Inne usługi Active Directory

Poniżej znajduje się lista dodatkowych usług Active Directory, które można zainstalować. Te usługi są opcjonalne i są instalowane za pomocą kreatora dodawania ról i funkcji na serwerze Windows. Usługi certyfikatów w usłudze Active Directory Usługi certyfikatów służą do zarządzania i wdrażania certyfikatów. Certyfikaty służą do cyfrowego podpisywania i szyfrowania dokumentów oraz ruchu sieciowego. Usługi federacyjne … Dowiedz się więcej

Narzędzia do zarządzania elementami Windows Server cz.4

Zarządzanie Active Directory

W tej lekcji poznasz różne narzędzia używane do zarządzania Active Directory. Większość z nich jest uwzględniana podczas instalowania usługi Active Directory na serwerze. Na serwerze z uruchomioną usługą Active Directory dostęp do tych narzędzi do zarządzania można uzyskać w folderze „Narzędzia administracyjne systemu Windows” („Windows Administrative Tools”). Możesz także zainstalować te narzędzia na innym komputerze, … Dowiedz się więcej

Korzyści z usługi Active Directory cz.3

Korzyści Active Directory

Główną zaletą usługi Active Directory jest możliwość scentralizowania zarządzania użytkownikami i dostępem do zasobów sieciowych. Usługa Active Directory centralizuje zarządzanie następującymi elementami: Korzyść nr 1. Scentralizowane zarządzanie kontami użytkowników Korzystając z Active Directory, masz jedno miejsce do tworzenia i zarządzania wszystkimi kontami użytkowników. Załóżmy, że w sieci Masz 200 pracowników i wszyscy oni potrzebują możliwości … Dowiedz się więcej

Active Directory Domain Services cz.2

Active Directory Domain Services

Usługi domenowe w usłudze Active Directory to główny składnik usługi Active Directory. AD DS można podzielić na trzy główne funkcje. Ważne jest, aby zatrzymać się tutaj i przejrzeć te trzy terminy. Nie myl poniższych trzech terminów, wszystkie odnoszą się do usługi Active Directory. Podczas instalowania usługi Active Directory zostanie zainstalowana rola AD DS na serwerze … Dowiedz się więcej

Jak działa Active Directory? cz.1

Czym jest Active Directory?

Usługa Active Directory została po raz pierwszy wydana w systemie Windows Server 2000. Jej podstawową funkcją jest zapewnianie uwierzytelniania i autoryzacji użytkownikom w sieci. Uwierzytelnianie to proces, w którym usługa Active Directory weryfikuje poświadczenia użytkownika (nazwę użytkownika i hasło). Poświadczenia użytkownika są przechowywane w bazie danych Active Directory.Autoryzacja to proces, który przyznaje lub odmawia użytkownikowi … Dowiedz się więcej

Repadmin: Jak sprawdzić replikację usługi Active Directory?

Repadmin Jak sprawdzić replikację usługi Active Directory

W tym wpisie dowiesz się, jak używać narzędzia repadmin do sprawdzania replikacji usługi Active Directory. Repadmin to najlepsze narzędzie do diagnostyki replikacji. Oprócz sprawdzania stanu kontrolerów domeny można go również używać do wymuszania replikacji i wskazywania błędów. Do przeprowadzenia przykładów, które znajdują się poniżej potrzebne będą dwie maszyny: DC01 oraz DC02. Replikacja usługi Active Directory … Dowiedz się więcej

Dcdiag: Jak sprawdzić stan kontrolera domeny?

Dcdiag Jak sprawdzić stan kontrolera domeny

W tym wpisie pokażę, w jaki sposób użyć narzędzia wiersza poleceń Dcdiag do sprawdzania stanu kontrolera domeny. Dcdiag wykorzystam do testowania DNS. Czym jest Dcdiag? Dcdiag to narzędzie wiersza poleceń systemu Microsoft Windows, które może analizować stan kontrolerów domeny w lesie lub przedsiębiorstwie. Możesz wybrać analizę pojedynczego kontrolera domeny lub wszystkich kontrolerów domeny w lesie. … Dowiedz się więcej

beitadmin.pl - Droga Administratora IT