Jak sprawdzić stan usługi Active Directory?

Jak sprawdzić stan usługi Active Directory

Active Directory to bardzo skomplikowany ekosystem IT, nawet z podstawowymi kontrolerami domeny i pojedynczą lokacją Active Directory. Możliwość szybkiej oceny stanu Active Directory i rozwiązywania problemów jest kluczowa dla administratora systemu. W tym artykule postaram się przedstawić podstawowe polecenia, których można użyć do sprawdzenia stanu usługi Active Directory i zidentyfikowania potencjalnych błędów. Usługi wchodzące w … Dowiedz się więcej

beitadmin.pl - Droga Administratora IT