Projekty

Poniżej lista projektów, które do tej pory udało mi się zrealizować. Są to projekty zarówno wykonane w pracy zawodowej jak i edukacji.

 1. Skrypt generujący .xml niezbędny do inwentaryzacji w firmie produkcyjnej. Plik .xml był importowany w późniejszym czasie do aplikacji typu ERP Exact.
 2. Skrypt generujący raport dotyczący przeterminowanych płatności klientów.
 3. Skrypt informujący dział sprzedaży o dodanych nowych elementach do cennika. Jest to kopia oryginału tylko do odczytu cz.1
 4. Skrypt generujący .xml z informacją o dostępnych na magazynie wyprodukowanych przedmiotów.
 5. Skrypt przeksięgowujący wpisy księgowe pomiędzy kontami księgowymi.
 6. Raport pokazujący informacje logistyczne z wyjazdów transportów do klientów.
 7. Skrypt kasujący pliki o konkretnym rozszerzeniu.
 8. Skrypt importujący pliki o określonym rozszerzeniu do systemu księgowe.
 9. Skrypt tworzący backup ustawień maszyn stojących na hali produkcyjnej.
 10. Skrypt kasujący stare pliki produkcyjne z maszyn stojących na hali produkcyjnej.
 11. Skrypt generujący 10 kolejno ponumerowanych katalogów, które dział graficzny wykorzystuje do opisywania wzorów klientów.
 12. Skrypt tworzący backup bazy danych opartej na PostreSQL.
 13. Skrypt usuwający stare backupy bazy danych PostreSQL.
 14. Skrypt sprzątający bazę danych ze starych indeksów oraz nieaktualnych wpisów PostgreSQL.
 15. Przygotowanie od zera systemu backupu serwerów, baz danych(PostgreSQL, MSSQL) oraz stacji roboczych.
 16. Wdrożenie systemu monitorowania stacji roboczych z dostępem zdalnym do każdej z nich, opartego o Uplook.
 17. Wdrożenie systemu awaryjnego zasilania (Emerson) wraz z przeniesieniem oraz przebudową serwerowni.
 18. Zaplanowanie, montaż oraz zabezpieczenie systemu sieci bezprzewodowej Wi-Fi opartego o sprzęt Ubiquity wraz z centralnym zarządzaniem.
 19. Reorganizacja sieci lokalnej rozproszonej na 40 000 mkw. Rozszerzenie zakresu adresacji sieci, wymiana oraz ujednolicenie sprzętu na Cisco.
 20. Optymalizacja kosztów wydruku poprzez wymianę urządzeń drukujących na drukarki firm Kyocera.
 21. Migracja kontrolera domeny z Windows 2003 na Windows 2012.
 22. Aktualizacje firmware’u w jednym z serwerów opartego na VMware do wersji 5.5
 23. Wdrożenie serwera WSUS
 24. Zakup oraz wdrożenie serwera Dell opartego na Windows 2016 DataCenter.
 25. Uporządkowanie usług działających na serwerach. Przeniesienie usług na oddzielne maszyny oparte na Hyper-V 2016 Datacenter.
 26. Wdrożenie Office 365 dla pracowników firmy.
 27. Przygotowanie projektu na zakończenie studiów podyplomowych na PŁ. Tematem projektu była wysoka dostępność dla serwera www. W projekcie wykorzystałem VRRP, GlusteraFS, RAID 6, Apache, Panel zarządzania wydajnością oparty o PHP oraz Bash.
 28. Migracja serwera plików oraz drukarek.
 29. Wdrożenie Hyper-V,
 30. Upgrade serwera do Windows Server 2012R2 oraz stacji roboczych do Windows 10.
 31. Wdrożenie oraz konfiguracja Pfsense jako routera oddzielającego dwie sieci (produkcyjna, biurowa) oraz jako serwer DHCP.
 32. Wdrożenie narzędzia do monitorowania warunków panujących w serwerowni (temperatura, wilgotność, zadymienie).
 33. Automatyzacja procesu przygotowywania rozliczeń klientów dla działu księgowego. Skrypt VBA, który skraca czas tego procesu z około 2 dni (w zależności od ilości danych wejściowych) do około 5 minut.
beitadmin.pl - Droga Administratora IT