Uwierzytelnianie użytkownika MSSQL 2008 cz.13

Tak jak w każdym systemie również dostęp do bazy danych jest ograniczony przez jakiś sposób uwierzytelnienia, czyli powiedzenia bazie że ja to faktycznie ja. Występuje 5 sposób uwierzytelnienia się jak użytkownika w bazie danych: 1) Konto logowania MS SQL 2008, 2) Konta logowania systemu Windows, 3) Wykorzystanie grup systemu Windows, 4) Certyfikaty, 5) Klucze asymetryczne  Konto logowania zakładane jest bezpośrednio w MS SQL w bazie master.Takie konto może być również

Wyłączenie nieużywanych funkcji MSSQL 2008 cz.12

W dzisiejszych czasach praktycznie żadna firma nie może istnieć bez dostępu do systemu bazodanowego, cały problem polega na tym, żeby dostęp do tej usługi mieli tylko pracownicy lub też upoważnieni użytkownicy. Dobrym pomysłem jest wyłączenie usług z których nie korzystamy lub które mogą powodować niebezpieczeństwo dostania się przez nie do bazy osobników niepowołanych. Poniżej lista usług mogących zostać wyłączonych w środowisku produkcyjnym: * Ad Hoc Distributed Queries – włączenie tej

Punkty końcowe TCP MSSQL 2008 cz.11

Podobnie jak w przypadku firewalla systemu podobne narzędzie posiada MS SQL, dzięki któremu możemy ustawić ograniczenia dostępu do instancji bazy. Punkt końcowy składa się z 2 elementów: 1) Metody transportu – TCP,HTTP, 2) Ładunek -SOAP,TSQL,Service_Broker,Database_Mirroring TCP przenosi TSQL,Service_Broker,Database_Mirroring. Natomiast HTTP tylko SOAP. W ten sposób możemy blokować dostęp do instancji przy pomocy jednego protokołu a udostępniać dla drugiego. Jeżeli pozwolimy TCP dostarczać zapytania TSQL automatycznie blokujemy pozostałe. Drugim zabezpieczeniem jest tryb działania

Harmonogram zadań – MSSQL 2008 cz.10

Możemy zaoszczędzić sporo czasu przy codziennych czynnościach lub takich które robimy co jakiś czas. W takich sytuacjach możemy wykorzystać znany z sytemu Windows harmonogram zadań, możemy w nim skonfigurować automatyczne wykonywanie pewnych czynności, jak backup, odbudowywanie indeksów bazy itd. Na początek skonfigurujemy operator, który będzie wysyłał informacje na maila w przypadku niepowodzenia ustawionych przez nas zadań lub pojawienia się zagrożeń. Możemy teraz utworzyć zadanie, będzie to np. backup bazy danych,

Migawki bazy danych – MSSQL 2008 cz.9

Jedną z nowych funkcji wprowadzonych w SQL 2005 jest migawka. Jest kolejnym typem wykonywania kopii zapasowej bazy danych. W odróżnieniu od już opisanych jest typem tylko do odczyty, przez co w kopii nie ma dziennika transakcji. Jak wszystko również migawka pomimo szybkości jej tworzenia posiada ograniczenia: – nie obsługuje FILESTREAM, – nie można odłączyć bazy na której wykonana została migawka, – migawki nie działają na systemowej bazie (master, model, tempdb,

Odzyskiwanie bazy po awarii – MSSQL 2008 cz.8

Równie ważnym jak tworzenie kopii zapasowych jest ich późniejsze odzyskiwanie w przypadku awarii. 1) Nowy wpis: Na początku dodajmy do naszej bazy nowy wpis: USE AdventureWorks2008 GO INSERT INTO HumanResources.Department (Name, GroupName) VALUES(’Test4′, 'Test4′) GO 2) Stopujemy instancję bazy: 3) Kasujemy plik danych: 4) Sprawdzenie działania: Po ponownym uruchomieniu instancji baza będzie niedostępna dla użytkowników. 5) Odzyskiwanie bazy (pełna+różnicowa): Przed przystąpieniem do właściwego trybu odzyskiwania bazy, robimy backup dziennika transakcji,

Tworzenie backupu bazy – MSSQL 2008 cz.7

Niewątpliwie jednym z najważniejszych, jak nie najważniejszym zagadnienie podczas nadzoru nad infrastrukturą programową jest tworzenie kopi zapasowych najbardziej wrażliwych danych dla firmy. Brak robienia kopi zapasowych czy słabe dbanie o kondycję sprzętu może skończyć się nieciekawie dla ważnych firmowych danych. Baza musi posiadać model odzyskiwania FULL: ALTER DATABASE AdventureWorks2008    SET RECOVERY FULL GO W wersji 2008, MS SQL posiada możliwość stworzenia backupu na 4 różne sposoby: 1) Pełny backup

Eksportowanie oraz importowanie danych (Import Export Wizard) – MSSQL 2008 cz.6.1

W poprzedniej części pokazałem użycie dwóch narzędzi „tekstowych”, można również wykorzystać wersję okienkową. 1)  Utwórzmy nową pomocniczą bazę: CREATE DATABASE AWTest 2) Rozpocznijmy export danych: Jeżeli podczas wyboru tabel pojawiają się w dolnej części okna błędy, oznacza to że dane, które chcemy przenieść są w jednym z typów, którego nie przepuszcza narzędzie eksportu silnika bazy. Musimy cofnąć się o jeden krok i odznaczyć na liście takie tabele. Typy o których

Eksportowanie oraz importowanie danych (BCP,BULK INSERT) – MSSQL 2008 cz.6

Jedną z podstawowych czynności jakie wykonywane są w codziennej pracy w środowisku MS SQL 2008 jest eksport oraz import danych. W celu wyeksportowania oraz zaimportowania danych użyjemy 2 różnych narzędzi: 1) BCP (Bulk Copy Program) – służy zarówno do wyeksportowania danych do pliku .txt lub .bcp (wystarczy zmienić rozszerzenie z .txt na .bcp w poniższym poleceniu) jak i importu. Dane można wyeksportować zarówno na dysk lokalny serwera jak i na

Droga Administratora IT.