Kurs Red Hat Certified System Administrator (RHCSA 7) – Zbieranie logów z systemu cz.21

Każdy dzień bez awarii w IT to dobry dzień. Jednak od czasu do czasu zdarzają się awarie i tutaj przydaje się system do przechowywania danych, które opisują stan systemu w danym czasie. System o którym mowa to Log. Pomimo groźnego nazewnictwa wszystko sprowadza się do określonej liczby plików tekstowych, które przechowują wszystkie dane od początku istnienia instalacji systemu operacyjnego. Czym jest Log? Szerokie znaczenie tego pojęcia Jedną z rzeczy, które

Kurs Red Hat Certified System Administrator (RHCSA 7) – Zarządzanie procesami cz.20

Proces – egzemplarz wykonywanego programu. Aplikacja może składać się z większej liczby procesów. Każdy nowo powstały proces otrzymuje unikatowy numer, który go jednoznacznie identyfikuje, tzw. PID (od ang. process identifier). W celu wykonania programu system operacyjny przydziela procesowi zasoby (pamięć, czas procesora i inne – szczegółowa lista zasobów znajduje się dalej), ale także może być konieczne współbieżne wykonywanie pewnych fragmentów programu. Aby to zrealizować, program może zażądać utworzenia określonej liczby

Kurs Red Hat Certified System Administrator (RHCSA 7) – Zarządzanie użytkownikami cz.19

Tworzenie użytkowników w systemie wydaje się być proste, jednak warto rozumieć to czego nie zawsze widać, a jest równie ważne do poprawnego działania tej najważniejszej części pracy systemu. Tworzenie użytkownika Tworzenie użytkownika jest relatywnie proste, wystarczy polecenie useradd (lub adduser dla Debian/Ubuntu).

Jednak możesz również utworzyć użytkownika w inny sposób. Jest on bardziej niebezpieczny w związku z pracą bezpośrednio na plikach, które przechowują użytkowników. Takim plikiem jest /etc/passwd. W

Kurs Red Hat Certified System Administrator (RHCSA 7) – Wirtualne konsole cz.18

W systemie GNU/Linux dostępne jest kilka wirtualnych konsol, pomiędzy którymi możesz się przełączyć w czasie pracy. Kilka konsoli, ale po co? Pytanie jak najbardziej na miejscu jest to bardzo użyteczna opcja, gdy administrator (czyli Ty), chce sprawdzić poprawność ustawień na koncie innego użytkownika. W każdej chwili może się przełączyć na inną konsole i po zalogowaniu na innego użytkownika jesteś w stanie te ustawienia przetestować. Oczywiście takie podejście sprawdza się gdy

Kurs Red Hat Certified System Administrator (RHCSA 7) – Konfiguracja hasła użytkownika cz.17

Jedną z częstszych czynności w życiu administratora jest zarządzanie hasłami użytkownika. W tym wpisie chciałbym pokazać kilka przełączników, które warto znać przy tych czynnościach. Pokażę również dwa różne podejścia do tych czynności. Jakiego hasła użyć? W obecnym czasie hasła musza być maksymalnie złożone tak, aby nie zostały odgadnięte metodą brute-force. Jednak w mojej opinii ważniejszą rzeczą jest częste zmienianie haseł, aby nie dać wystarczająco dużo możliwości na jego złamanie. Min.

Kurs Red Hat Certified System Administrator (RHCSA 7) – Firewalld cz.16

Konfigurując środowisko IT oparte o GNU/Linux należy zdawać sobie sprawę, z tego że należy zadbać nie tylko o poprawną konfigurację usług, ale przede wszystkim o bezpieczeństwo maszyny. Fajnie działająca usługa to łakomy kąsek dla tych, którzy chcą ją „popsuć”. Dlatego w tym wpisie o firewalld. Nieco Teorii… W systemach Centos/RedHat 7 domyślnym systemem, który broni dostępu do systemu jest usługa firewalld. Jest ona domyślnie uruchomiona w czystej instalacji w/w systemów.

Kurs Red Hat Certified System Administrator (RHCSA 7) – Grep i wyrażenia regularne cz.17

W codziennym używaniu systemów z rodziny GNU/Linux nieodzownym narzędziem będzie polecenie grep. Jednak samo grep nie wystarczy, konieczne jest użycie wyrażeń regularnych, które pozwolą uelastycznić działanie tego polecenia. Nieco Teorii… Podstawowe użycie grep skutkuje wyświetleniem wyników, które pasują do szablonu. Często używane jest ono do szybkiego wyszukania wzorców w plikach, które posiadają jakąś prawidłowość. Oczywiście pliki można przeglądać ręcznie, ale jednak automatyzacja ułatwia życie. Wyrażenia regularne to znaki, których używasz

Kurs Red Hat Certified System Administrator (RHCSA 7) – Zarządzanie pakietami przy pomocy rpm oraz yum cz.15

W chwili zakończenia instalacji systemu operacyjnego w jego katalogach znajduje się mnóstwo dodatkowych pakietów oprogramowani, które można wykorzystać. Zapewne wielu z normalnych użytkowników czy też administratorów nigdy z nich nie skorzysta:), ale jest również druga strona tego medalu, jaka? Ano niektórzy potrzebują innych bardziej potrzebnych paczek z oprogramowaniem i właśnie tutaj jest sedno tego wpisu. Nieco Teorii… W celu dodania jakiegokolwiek programu w systemie z rodziny RedHat/Centos należy pobrać odpowiedni

Kurs Red Hat Certified System Administrator (RHCSA 7) – Porównywanie dwóch plików tekstowych na okoliczność nieatoryzowanych zmian w ich strukturze cz.14

Warto wiedzieć w jaki sposób porównać dwa pliki na okoliczność gdyby jakiś „dobry” duszek zechciał ważne dla nas dane zmienić. Nieco teorii… Wartym poznania poleceniem jest diff, dzięki któremu możliwe będzie porównanie zmian w plikach. Chciałbym przedstawić w tym wpisie kilka możliwych opcji użycia tego polecenia. Przykłady, przykłady… W celu przetestowania polecenia diff należy przygotować dwa pliki .txt, aby przetestować jego działanie.

Mając dane testowe możesz teraz przetestować

Kurs Red Hat Certified System Administrator (RHCSA 7) – Pobieranie informacji o użytkownikach cz.13

Chciałbym przedstawić podstawowe polecenia, które pomogą prześwietlić system pod kątem zalogowanych użytkowników. Nieco Teorii… Polecenia, którymi można uzyskać szybkie wyniki czuwając jednocześnie nad bezpieczeństwem. Polecenia, które można wykorzystać to users, who, w, finger. Praktyczne Przykłady Podstawowym poleceniem, które możesz wykorzystać do wyświetlenia listy użytkowników to users. Jednak nie daje on zbyt wielu informacji. W wyniku polecenia wyświetlona zostanie jedynie lista użytkowników z ich nazwami. Kolejnym poleceniem, które daje większe możliwości

Droga Administratora IT.