Azure Active Directory cz.6

Azure Active Directory

Usługa Azure Active Directory nosi teraz nazwę Entra ID. Azure Active Directory (AD) to oparta na chmurze usługa służąca do uwierzytelniania i autoryzacji dostępu. Usługa Azure AD będzie uwierzytelniać użytkowników w aplikacjach opartych na chmurze, takich jak Office 365, Azure i inne aplikacje SaaS. ADDS = usługi domenowe w usłudze Active Directory (lokalna usługa Active … Dowiedz się więcej

beitadmin.pl - Droga Administratora IT