Kurs PostgreSQL 11 – Import/Export danych CSV cz.32

PostgreSQL Import_Eksport

Do tej pory dane do bazy dodawane zostały przy pomocy polecenia Insert. Czy jest ono złe? No cóż, nie jednak czy widzisz siebie wpisującego 10 000 rekordów do bazy ręcznie? Raczej nie bardzo. Dlatego warto wiedzieć, w jaki sposób wcześniej przygotowane dane dodać do bazy (hurtem) oraz w jaki sposób wyciągnąć je do edycji dla użytkownika. Dlatego też w … Czytaj dalej

Kurs PostgreSQL 11 – Transakcje cz.31

Nieco Teorii… Jedną z najistotniejszych rzeczy w pracy z bazami danych (relacyjnymi) są właśnie transakcje. Krótko mówiąc jest to pewien zbiór operacji, które muszą zostać wykonane w całości lub nie mogą zostać wykonane w ogóle. Działa tutaj zasada ACID. Atomicity – niepodzielność Consistency – spójność Isolation – izolacja Durability – twałość Przykładem transakcji może być … Czytaj dalej

Kurs PostgreSQL 11 – Delete cz.30

W poprzednim wpisie pokazałem jak zmienić dane przy pomocy UPDATE, w tym wpisie pokażę w jaki sposób usunąć dane przy pomocy DELETE. Nieco Teorii… Schemat użycia DELETE jest bardzo prosty, tutaj również podobnie jak w przypadku UPDATE musi zawiera warunek, który pozwala na realizację usunięcia całego rekordu. Usunięcie nastąpi z tabeli, która została podana jako … Czytaj dalej

Kurs PostgreSQL 11 – Update cz.29

UPDATE jest niebezpieczny, dlaczego? No cóż, zmienia dane, które znajdują się w bazie, jeden zły ruch i jest duży problem. Nieco Teorii… W celu wykonania zmiany na rekordzie, a dokładniej mówiąc na jednym z jego elementów musisz użyć właśnie UPDATE. Poniżej schemat użycia. Zmień tabelę ustawiając na jednej z kolumn nową wartość jeżeli warunek jest … Czytaj dalej

Kurs PostgreSQL 11 – Insert cz.28

Do tej pory pokazywałem działanie PostgreSQL na danych, które były już w testowej bazie, jednak trzeba wiedzieć jak dane do tabel dodawać. Dlatego też w tym wpisie przedstawię pierwszą część użycia Inserta. Nieco Teorii… Sam schemat Inserta jest raczej oczywisty. Potrzebna jest tabela, do której dane mają zostać dodane, oczywiście konieczne jest umieszczenie danych dokładnie … Czytaj dalej

Kurs PostgreSQL 11 – Podzapytanie (Subquery) cz.27

Do tej pory przedstawiłem większość struktur, które możesz wykorzystać w codziennej pracy. W tym wpisie chciałbym przedstawić w jaki sposób używać podzapytań. Nieco Teorii… Właśnie czym są podzapytania? W standardowym zapytaniu używasz takich klauzul jak: SELECT, WHERE, ORDER BY etc. Jeżeli potrzebujesz ograniczyć wynik wskazując jakąś wartość w klauzuli WHERE możesz użyć wprost wartości lub … Czytaj dalej

Kurs PostgreSQL 11 – Operator Except cz.26

W wyniku działania operatora Except otrzymasz wynik tylko i wyłącznie z lewej (pierwszej) tabeli (A). Klauzule Select pomiędzy Except mogą być bardzo złożone, możesz wykorzystać np. Join, aby jak najbardziej ograniczyć wyniki zapytania. Nieco Teorii… Szablon użycia operatora Except jest stosunkowo proste, musisz użyć dwóch klauzul Select a pomiędzy nimi operator Except.

Musisz pamiętać … Czytaj dalej

Kurs PostgreSQL 11 – INTERSECT cz.25

Zamiast niesławnych Join’ów możliwe jest wykorzystanie klauzuli Intersect, która w wyniku pokaże dane wspólne dla co najmniej dwóch tabel. Nieco Teorii… Użycie tej klauzuli jest stosunkowo proste poniżej schemat użycia dla tabel A i B.

Należy pamiętać o tym, aby w obydwu zapytaniach SELECT miał dokładnie tyle samo kolumn wybranych oraz aby te kolumny … Czytaj dalej

Kurs PostgreSQL 11 – UNION(ALL) cz.24

W tym wpisie chciałbym przedstawić operator UNION(ALL). Operator ten pomaga w spięciu w jedno zapytanie min. dwóch klauzul SELECT. Haczykiem jest to, aby zapytania miało tyle samo tabel oraz dane te muszą być tych samych typów. Nieco Teorii… Schemat użycia UNION(ALL) jest prosty.

Tak jak wspomniałem UNION(ALL) łączy min. dwa różne zapytania SELECT i … Czytaj dalej

Kurs PostgreSQL 11 – Having cz.23

W poprzednim wpisie pokazałem w jaki sposób działa Group by, dziś pokaże w jaki sposób odfiltrować pogrupowane dane za pomocą Group by? W tym celu poznasz klauzulę Having, którą można porównać do where z której korzystamy przy korzystaniu z from, z tą różnicą, że klauzula where ma zastosowanie do pojedynczego wiersza. Nieco Teorii… Zacznijmy od … Czytaj dalej

beitadmin.pl - Droga Administrator IT