Kurs PostgreSQL 11 – Delete cz.30

W poprzednim wpisie pokazałem jak zmienić dane przy pomocy UPDATE, w tym wpisie pokażę w jaki sposób usunąć dane przy pomocy DELETE. Nieco Teorii… Schemat użycia DELETE jest bardzo prosty, tutaj również podobnie jak w przypadku UPDATE musi zawiera warunek, który pozwala na realizację usunięcia całego rekordu. Usunięcie nastąpi z tabeli, która została podana jako parametr, w momencie spełnienia podanego warunku.

Przykłady, Przykłady… Wykorzystując tabelę searchengine pokażę w jaki

Kurs PostgreSQL 11 – Update cz.29

UPDATE jest niebezpieczny, dlaczego? No cóż, zmienia dane, które znajdują się w bazie, jeden zły ruch i jest duży problem. Nieco Teorii… W celu wykonania zmiany na rekordzie, a dokładniej mówiąc na jednym z jego elementów musisz użyć właśnie UPDATE. Poniżej schemat użycia. Zmień tabelę ustawiając na jednej z kolumn nową wartość jeżeli warunek jest spełniony. Podobnie jak w przypadku INSERT, możesz również używać RETURNING.

Bardzo ważne, jest właściwe

Kurs PostgreSQL 11 – Insert cz.28

Do tej pory pokazywałem działanie PostgreSQL na danych, które były już w testowej bazie, jednak trzeba wiedzieć jak dane do tabel dodawać. Dlatego też w tym wpisie przedstawię pierwszą część użycia Inserta. Nieco Teorii… Sam schemat Inserta jest raczej oczywisty. Potrzebna jest tabela, do której dane mają zostać dodane, oczywiście konieczne jest umieszczenie danych dokładnie w takiej kolejności, w jakiej zostały utworzone w tabeli. Tłumacząc poniższy schemat, będzie tak: dodaj

Kurs PostgreSQL 11 – Podzapytanie (Subquery) cz.27

Do tej pory przedstawiłem większość struktur, które możesz wykorzystać w codziennej pracy. W tym wpisie chciałbym przedstawić w jaki sposób używać podzapytań. Nieco Teorii… Właśnie czym są podzapytania? W standardowym zapytaniu używasz takich klauzul jak: SELECT, WHERE, ORDER BY etc. Jeżeli potrzebujesz ograniczyć wynik wskazując jakąś wartość w klauzuli WHERE możesz użyć wprost wartości lub właśnie podzapytania. Oczywiście podzapytań możesz używać również z Join. Poniżej schemat użycia podzapytania (oczywiście najprostszy)

Kurs PostgreSQL 11 – Operator Except cz.26

W wyniku działania operatora Except otrzymasz wynik tylko i wyłącznie z lewej (pierwszej) tabeli (A). Klauzule Select pomiędzy Except mogą być bardzo złożone, możesz wykorzystać np. Join, aby jak najbardziej ograniczyć wyniki zapytania. Nieco Teorii… Szablon użycia operatora Except jest stosunkowo proste, musisz użyć dwóch klauzul Select a pomiędzy nimi operator Except.

Musisz pamiętać o dwóch wymaganiach co do składowych zapytania: Liczba kolumn i ich zamówień musi być taka

Kurs PostgreSQL 11 – INTERSECT cz.25

Zamiast niesławnych Join’ów możliwe jest wykorzystanie klauzuli Intersect, która w wyniku pokaże dane wspólne dla co najmniej dwóch tabel. Nieco Teorii… Użycie tej klauzuli jest stosunkowo proste poniżej schemat użycia dla tabel A i B.

Należy pamiętać o tym, aby w obydwu zapytaniach SELECT miał dokładnie tyle samo kolumn wybranych oraz aby te kolumny były tego samego typu. Do wykonania ćwiczeń w następnym kroku konieczne będzie utworzenie trzech dodatkowych

Kurs PostgreSQL 11 – UNION(ALL) cz.24

W tym wpisie chciałbym przedstawić operator UNION(ALL). Operator ten pomaga w spięciu w jedno zapytanie min. dwóch klauzul SELECT. Haczykiem jest to, aby zapytania miało tyle samo tabel oraz dane te muszą być tych samych typów. Nieco Teorii… Schemat użycia UNION(ALL) jest prosty.

Tak jak wspomniałem UNION(ALL) łączy min. dwa różne zapytania SELECT i pokazuje jeden wynik. UNION od UNION ALL różni się tym, że ten pierwszy pokazuje wyniki

Kurs PostgreSQL 11 – Having cz.23

W poprzednim wpisie pokazałem w jaki sposób działa Group by, dziś pokaże w jaki sposób odfiltrować pogrupowane dane za pomocą Group by? W tym celu poznasz klauzulę Having, którą można porównać do where z której korzystamy przy korzystaniu z from, z tą różnicą, że klauzula where ma zastosowanie do pojedynczego wiersza. Nieco Teorii… Zacznijmy od początku, czyli jak zwykle od schematu. Klauzula Having występuje zawsze po klauzuli Group by.

Kurs PostgreSQL 11 – Group By CZ.22

W tym wpisie chciałbym pokrótce przedstawić działanie klauzuli Group by. Klauzula ta służy jak sama nazwa wskazuje do grupowania danych. Prosty przykład, w tabeli posiadasz dwie grupy towarów, w jaki sposób wydobyć sumaryczną sprzedaż każdej z nich? Wystarczy użyć klauzuli Group by. Nieco teorii… Poniżej jak zawsze schemat, w którym zobaczysz w jaki sposób musisz zawsze korzystać z omawianej w tym wpisie klauzuli.

Konstrukcja jest w miarę prosta. Musisz

Kurs PostgreSQL 11 – Funkcje Agregujące CZ.21

Funkcje agregujące pozwalają na zliczenie danych z wielu wierszy i pokazanie wyniku opisując je w prosty sposób. W tym wpisie przedstawię opis 5 funkcji, które przydadzą się w kolejnych lekcjach. AVG Pierwszą funkcję jest AVG czyli wyciągniecie średniej wartości z wybranego zakresu wierszy. Załóżmy, że chcesz wyświetlić średnią cenę filmu, który posiadamy w wypożyczalni.

Jednak jak widzisz wynik jest delikatnie mówiąc niezadowalający, jednak możesz wykorzystać funkcję ROUND, aby zaokrąglić

Droga Administratora IT.