Kurs PostgreSQL 11 – Tworzenie tabel cz.33

PostgreSQL Tworzenie tabel

Nieco Teorii… Relacyjna baza danych składają się z wielu niezależnych tworów zwanych tabelami. Tworzenie tabel nie jest proste, ponieważ niezbędne jest wskazanie kilku parametrów, które opiszą tabelę wraz z jej kolumnami. W tym wpisie przedstawię najważniejsze elementy, które wchodzą w skład budowanej tabeli. Poniżej szablon nowo tworzonej tabeli. Poza listą kolumn, o której później, na … Dowiedz się więcej

Kurs PostgreSQL 11 – Import/Export danych CSV cz.32

PostgreSQL Import_Eksport

Do tej pory dane do bazy dodawane zostały przy pomocy polecenia Insert. Czy jest ono złe? No cóż, nie jednak czy widzisz siebie wpisującego 10 000 rekordów do bazy ręcznie? Raczej nie bardzo. Dlatego warto wiedzieć, w jaki sposób wcześniej przygotowane dane dodać do bazy (hurtem) oraz w jaki sposób wyciągnąć je do edycji dla użytkownika. Dlatego też w … Dowiedz się więcej

Kurs PostgreSQL 11 – Transakcje cz.31

PostgreSQL Transakcje

Transakcje Nieco Teorii… Jedną z najistotniejszych rzeczy w pracy z bazami danych (relacyjnymi) są właśnie transakcje. Krótko mówiąc jest to pewien zbiór operacji, które muszą zostać wykonane w całości lub nie mogą zostać wykonane w ogóle. Działa tutaj zasada ACID. Przykładem transakcji może być transakcja bankowa jaką jest przelew. Muszą tu zostać dokonane dwie operacje … Dowiedz się więcej

Kurs PostgreSQL 11 – Delete cz.30

PostgreSQL Delete

W poprzednim wpisie pokazałem jak zmienić dane przy pomocy UPDATE, w tym wpisie pokażę w jaki sposób usunąć dane przy pomocy DELETE. SQL Delete Nieco Teorii… Schemat użycia DELETE jest bardzo prosty, tutaj również podobnie jak w przypadku UPDATE musi zawiera warunek, który pozwala na realizację usunięcia całego rekordu. Usunięcie nastąpi z tabeli, która została … Dowiedz się więcej

Kurs PostgreSQL 11 – Update cz.29

PostgreSQL Update

UPDATE jest niebezpieczny, dlaczego? No cóż, zmienia dane, które znajdują się w bazie, jeden zły ruch i jest duży problem. SQL Update Nieco Teorii… W celu wykonania zmiany na rekordzie, a dokładniej mówiąc na jednym z jego elementów musisz użyć właśnie UPDATE. Poniżej schemat użycia. Zmień tabelę ustawiając na jednej z kolumn nową wartość jeżeli … Dowiedz się więcej

Kurs PostgreSQL 11 – Insert cz.28

PostgreSQL Insert

Do tej pory pokazywałem działanie PostgreSQL na danych, które były już w testowej bazie, jednak trzeba wiedzieć jak dane do tabel dodawać. Dlatego też w tym wpisie przedstawię pierwszą część użycia Inserta. SQL Insert Nieco Teorii… Sam schemat Inserta jest raczej oczywisty. Potrzebna jest tabela, do której dane mają zostać dodane, oczywiście konieczne jest umieszczenie … Dowiedz się więcej

Kurs PostgreSQL 11 – Podzapytanie (Subquery) cz.27

PostgreSQL Podzapytanie

Do tej pory przedstawiłem większość struktur, które możesz wykorzystać w codziennej pracy. W tym wpisie chciałbym przedstawić w jaki sposób używać podzapytań. Podzapytanie SQL Nieco Teorii… Właśnie czym są podzapytania? W standardowym zapytaniu używasz takich klauzul jak: SELECT, WHERE, ORDER BY etc. Jeżeli potrzebujesz ograniczyć wynik wskazując jakąś wartość w klauzuli WHERE możesz użyć wprost … Dowiedz się więcej

Kurs PostgreSQL 11 – Operator Except cz.26

PostgreSQL Except

W wyniku działania operatora Except otrzymasz wynik tylko i wyłącznie z lewej (pierwszej) tabeli (A). Klauzule Select pomiędzy Except mogą być bardzo złożone, możesz wykorzystać np. Join, aby jak najbardziej ograniczyć wyniki zapytania. PostgreSQL Except Nieco Teorii… Szablon użycia operatora Except jest stosunkowo proste, musisz użyć dwóch klauzul Select a pomiędzy nimi operator Except.

Dowiedz się więcej

Kurs PostgreSQL 11 – INTERSECT cz.25

PostgreSQL Intersect

Zamiast niesławnych Join’ów możliwe jest wykorzystanie klauzuli Intersect, która w wyniku pokaże dane wspólne dla co najmniej dwóch tabel. SQL Intersect Nieco Teorii… Użycie tej klauzuli jest stosunkowo proste poniżej schemat użycia dla tabel A i B.

Należy pamiętać o tym, aby w obydwu zapytaniach SELECT miał dokładnie tyle samo kolumn wybranych oraz aby … Dowiedz się więcej

Kurs PostgreSQL 11 – UNION(ALL) cz.24

PostgreSQL Union

W tym wpisie chciałbym przedstawić operator UNION(ALL). Operator ten pomaga w spięciu w jedno zapytanie min. dwóch klauzul SELECT. Haczykiem jest to, aby zapytania miało tyle samo tabel oraz dane te muszą być tych samych typów. PostgreSQL Union(ALL) Nieco Teorii… Schemat użycia UNION(ALL) jest prosty.

Tak jak wspomniałem UNION(ALL) łączy min. dwa różne zapytania … Dowiedz się więcej

beitadmin.pl - Droga Administratora IT