Kurs Ansible – Moduł Get_URL CZ.13

Ansible moduł get url

Pracując na co dzień z Ansible nieodzownym modułem, z którego zapewne trzeba będzie skorzystać, jest get_url. Pozwala na pobieranie plików z HTTP, HTTPS lub FTP na zdalny serwer. Serwer zdalny (na który ma pozostać pobrany plik) musi mieć bezpośredni dostęp do zasobu zdalnego. Domyślnie, jeśli zmienna środowiskowa _proxy jest ustawiona na hoście docelowym, żądania będą wysyłane przez ten serwer proxy. To … Dowiedz się więcej

Kurs Ansible – Moduł Cron CZ.12

Ansible moduł Crone

Cron jest usługą, dzięki której możesz zapewnić powtarzalność pewnych czynności, które muszą zostać wykonane w konkretnym czasie. Oczywiście możesz wszystko robić ręcznie, tylko po co, skoro jest Ansible. Moduł Cron dobrze współpracuje z modułem Copy z poprzedniego wpisu. Przy jego pomocy, możesz globalnie przenieść skrypty, które można dodać do Cron. Cron Nieco Teorii… Moduł Cron … Dowiedz się więcej

Kurs Ansible – Moduł Copy CZ.11

Ansible copy

Kolejny moduł, który bardzo przydaje się w codziennej pracy oraz w rozległym środowisku. Za jednym wykonaniem playbook’a możesz skopiować pliki konfiguracji na wiele maszyn. Ansible Moduł Copy Nieco Teorii… Moduł Copy posiada ponad 20 opcji, które możesz wykorzystać przy tworzeniu listy poleceń mających doprowadzić do skopiowania danych. W tym wpisie chciałbym pokazać podstawowe zastosowanie, czyli … Dowiedz się więcej

Kurs Ansible – Moduł Apt CZ.10

Ansible apt

W poprzednim wpisie, przedstawiłem kilka wybranych opcji modułu yum. Tym razem chcę przedstawić możliwości jakie daje moduł apt, czyli wykorzystywany w systemach Debian/Ubuntu moduł instalacji pakietów w tych systemach. Moduł Apt w Ansible Nieco Teorii… Moduł apt zawiera mniej opcji użycia niż yum bo tylko 17. W tym wpisie przedstawię kilka z nich, które są … Dowiedz się więcej

Kurs Ansible – Moduł Yum CZ.9

Ansible moduł Yum

Kolejnym modułem, który pomaga w zarządzaniu rozległą infrastrukturą IT jest yum. Jego zadaniem jest pomoc w instalacji oraz wszelkich aktualizacjach pakietów dostępnych w systemie. Moduł Yum w Ansible Nieco Teorii… Moduł yum jest rozbudowanym narzędziem do zarządzania pakietami oprogramowania. Posiada on 26 właściwości, które można wykorzystać przy codziennej pracy z systemem. W tym wpisie przedstawię … Dowiedz się więcej

Kurs Ansible – Moduł Setup CZ.8

Ansible Moduł Setup

Ansible daje ogromne możliwości pobierania informacji ze zdalnych maszyn, jedną z opcji jest wykorzystanie modułu Setup. Pobiera on wszystkie możliwe dostępne informacje o zdalnej maszynie, dzięki czemu bez rusza się z za biurka widzimy obraz zdalnej maszyny. Moduł Setup w Ansible Nieco Teorii… Modułu Setup można użyć w prosty sposób jako polecenie ad-hoc o których … Dowiedz się więcej

Kurs Ansible – Instalacja paczki dla konkretnej dystrybucji w zależności od spełnienia warunku CZ.7

Ansible Yum Apt DNF

Ansible pozwala na zastosowanie warunków prawie tak samo jak języki programowania. Przy pomocy warunków możesz za jednym zamachem zainstalować paczki oprogramowania przeznaczone dla kilku różnych systemów operacyjnych, która działają w twoim środowisku. Właściwa paczka instalacyjna w Ansible Nieco Teorii… Budowa takiego scenariusza(playbooka) jest dość prosta, musisz wykorzystać dwa słowa kluczowe w sekcji tasks: yum/apt– wykona … Dowiedz się więcej

Kurs Ansible – Zmienne CZ.6

Ansible Zmienne

W tym wpisie przedstawię podstawowe informacje na temat zmiennych, które można wykorzystać przy budowie playbook’ów. Dzięki czemu możliwe będzie wdrożenie wieloplikowości przy budowie playbook’ów. Ansible Zmienne Przygotowanie Na początku należy przygotować strukturę katalogów przy przygotowania playbook’a. W głównym katalogu playbook utwórz dodatkowy katalog conf.

Wdrożenie zmiennych w Ansible Utwórz nowy plik webdefaults.yml … Dowiedz się więcej

Kurs Ansible – Handlers CZ.5

Ansible Handlers

Wchodząc coraz bardziej w świat Ansible musisz zapamiętać coraz więcej dziwnych zwrotów, ale zapewniam, że to wszystko jest bardzo, ale to bardzo istotne. Nie inaczej jest z sekcją handlers. Krótko mówiąc, sekcja ta jest wykorzystywana w momencie, gdy po instalacji zachodzi potrzeba uruchomienia, czy raczej zrestartowania usługi. Dlaczego restart jest lepszy? Ponieważ jeżeli nie jesteś w stanie stwierdzić, … Dowiedz się więcej

Kurs Ansible – Asynchronous Polling CZ.4

Ansible Asynchronous Polling

To złowrogo brzmiące wyrażenie spełnia ważną rolę w momencie gdy twoja infrastruktura IT jest bardzo rozległa. Rozszerzenie sekcji tasks o async oraz poll zapewnia swego rodzaju timer przy wykonaniu scenariusza. Pierwszy parametr definiuje całkowity czas przewidziany na wykonanie instalacji, drugi zaś przyjmuje próbkowanie co określony czas. Praktyczne zastosowanie Asynchronous Polling w Ansible Tak jak wspomniałem … Dowiedz się więcej

beitadmin.pl - Droga Administratora IT