beitadmin.pl

Kurs PostgreSQL 11 – Self-Join, czyli łączenie tabeli z samą sobą CZ.19

Self-join jest nieco dziwnym typem połączenia tabel, a raczej tabeli, ponieważ łączenie przeprowadza się na tej samej tabeli. Przydaje się głównie do sprawdzenia wyników. Nieco teorii… Poniżej widzisz schemat działania Self-Join. SELECT kolumna_1,…,kolumna_n FROM tabela_A a1 INNER JOIN tabela_A b1 ON a1.id = b1.id; W celu przygotowania ćwiczeń przygotuj nową tabelę wraz z przykładowymi danymi. CREATE TABLE employee (     employee_id INT PRIMARY KEY,     first_name VARCHAR (255) NOT NULL,     last_name VARCHAR

Kurs Docker – Docker Swarm – autolock CZ.10

W poprzednim wpisie został uruchomiony oraz wstępnie przygotowany Docker Swarm. W tym wpisie pokaże w jaki sposób ochronić klaster przed niepowołanym dostępem do danych. Nieco teorii… Po uruchomieniu Docker Swarm z opcją autolock wymiana informacji w klastrze jest szyfrowana przy pomocy klucza TLS. Po restarcie manager’a konieczne jest podanie klucza, który odblokuje jego działanie. Taki klucz oczywiście można zmienić, jednak ważne jest, aby propagacja jego nowej wersji odbyła się na

Kurs Docker – Docker Swarm – pierwsze kroki CZ.9

Czym jest Docker Swarm? Cała odpowiedź na to pytanie znajduje się na powyższym screenie. Jest to po prostu klaster, składający się z pojedynczych hostów, na których działają kontenery, które spinają się w jeden „organizm”, na którym można uruchomić jakieś zadania. Zarządzanie całą infrastrukturą spoczywa na hostach, którą sprawują funkcję managera. Wstępna konfiguracja środowiska W celu skonfigurowania Docker Swarm musisz posiadać min. 2 hosty z zainstalowaną poprawnie usługą Docker. Kolejną rzeczą

Kurs Ansible – Zmienne Ansible CZ.7

W tym wpisie przedstawię podstawowe informacje na temat zmiennych, które można wykorzystać przy budowie playbook’ów. Dzięki czemu możliwe będzie wdrożenie wieloplikowości przy budowie playbook’ów. Przygotowanie Na początku należy przygotować strukturę katalogów przy przygotowania playbook’a. W głównym katalogu playbook utwórz dodatkowy katalog conf. mkdir playbook cd playbook mkdir conf Wdrożenie Utwórz nowy plik webdefaults.yml w katalogu conf. W jego wnętrzu dodaj trzy wiersze, które obrazują zmienne. Należy na początku pliku dodać

Kurs Red Hat Certified System Administrator (RHCSA 7) – NFS cz.8

Kolejnym przydatnym narzędziem do pracy w środowisku GNU/Linux jest NFS (Network File System). Dzięki niemu możliwa jest wymiana plików pomiędzy użytkownikami, stworzenie centralnego magazynu plików czy miejsca na przechowywanie dysków maszyn wirtualnych. Usługi wchodzące w skład NFS. W skład pakietu NFS wchodzą poniższe usługi: – rpcbind – pozwala na odbieranie zdalnych zapytań do serwera NFS, – nfs-server – zezwala klientom na dostęp do zasobów NFS, – nfs-lock/rpc-statd – tworzy tzw.

Kurs Red Hat Certified System Administrator (RHCSA 7) – Wyszukiwanie plików cz.7

Istotną umiejętnością w codziennej pracy z systemami GNU/Linux (szczególnie w przypadku terminala) jest umiejętność odnajdywania plików w strukturze katalogów. Warto również wiedzieć w jaki sposób wyświetlać tylko fragment zawartości plików zarówno jeżeli chodzi ich początek jak i koniec. I o tym dowiesz się w tym wpisie. Od początku… Większość osób pracują w konsoli używa przeważnie polecenia find do wyszukiwania plików. Jednak warto również wspomnieć tutaj poleceniu locate, które to polecenie

Koniec wsparcia Windows 2008R2, co dalej? Migracja czy upgrade?

Z końcem stycznia 2020 roku Microsoft zakończył wsparcie dla systemów Windows 2008(R2). W związku z tym, aby nadal utrzymywać bezpieczeństwo swoich maszyn warto rozważyć upgrade lub jeżeli sprzęt na to nie pozwala migrację do wersji 2016 lub najnowszej 2019. Wymagania… Na początku zrób backup 🙂 Oczywiście, żeby nie było zbyt łatwo, Windows 2008(R2) daje możliwość pośrednią upgrade’u do najnowszej wersji, czyli 2019. Poniżej tabelka, która pokazuje możliwości wykonania upgrade’u. Jak

Kurs PostgreSQL 11 – Left Join CZ.18

W poprzednim wpisie przedstawiłem informacje na temat inner join. W tym wpisie poznasz left join(czasami nazywanego również left outer join). W tym przypadku lewa tabela będzie miała zero lub wiele połączeń z tabelą prawą. Tabela prawa ma dokładnie jedno połączenie z tabelą lewą. Nieco teorii… Ponownie przeanalizuj prosty przykład, dzięki któremu zrozumiesz co i jak działa w left join. Left join pozwala na pobranie wszystkich danych z lewej tabeli (A)

Kurs PostgreSQL 11 – Full Outer Join CZ.17

W poprzednich dwóch wpisach pokazałem w jaki sposób używać inner join oraz left join. W dzisiejszym wpisie pokażę o co chodzi w full outer join. Po krótce, zapytanie zwróci wszystkie wiersze które: Pasują tylko do tabeli lewej, Pasują tylko do tabeli prawej, Tabela lewa ma pasującą wartość w tabeli prawej Czyli dla jasności pokaże wszystkie wyniki nawet wtedy, gdy druga z tabel wyświetli wartość nieokreśloną NULL. Nieco teorii… Poniżej schemat

Kurs Docker – Jak zarządzać pamięcią hosta? CZ.8

Bardzo istotne jest, aby dbać o przestrzeń dyskową, którą zajmują obrazy wykorzystywane do budowy kontenerów. W tym wpisie zobaczysz w jaki sposób można to sprawdzić oraz w jakimi poleceniami można usunąć niepotrzebne obrazy. Ile miejsca zajmują obrazy? Oczywiście zajętość miejsca przez obrazy to suma ich wag. Każdy obraz ma inną wielkość i nie niezależnie czy został przez Ciebie pobrany z Docker Hub czy stworzony przez Dockerfile. Podstawowym poleceniem, które sprawdzi

Kurs Red Hat Certified System Administrator (RHCSA 7) – Uprawnienia cz.6

Kolejnym bardzo istotnym elementem w pracy z systemami z rodziny GNU/Linux są uprawnienia, czyli ograniczenia w dostępnie do plików oraz katalogów. Uprawnienia początkowo mogą wydawać się nieco skomplikowane, jednak wystarczy poznać zasady, które nimi rządzą i wszystko stanie się jasne. Podstawowe informacje… Uprawnienia zarówno dla plików jak i katalogów możesz zobaczyć po wykonania jednego z dwóch poleceń. ls -l ls -la W wyniku poleceń otrzymasz listę plików i katalogów, które

Kurs Red Hat Certified System Administrator (RHCSA 7) – Archiwum a jego kompresja cz.5

Często wiele osób myli archiwum z kompresją, ze względu na używanie automatycznych programów do ich tworzenia z poziomu systemu Windows. Jednak archiwum w podstawowej swojej wersji jest po prostu jednym plikiem na wyjściu, który zawiera listę plików czy też katalogów, które zostały przekazane na wejściu o takiej samej wielkości. Kompresja archiwum pozwala na zmniejszenie jego wielkości od kilku do kilkudziesięciu procent w zależności od tego co kompresujesz oraz jakimi metodami.

beitadmin.pl