23 najbardziej przydatne obiekty GPO dla bezpieczeństwa

GPO - Najbardziej przydatne obiekty

Lista typowych zasad grupy Active Directory (GPO), które należy zaimplementować w środowisku Active Directory ze względu na bezpieczeństwo i wygodę administrowania. Pamiętaj, że nie wszystkie z tych ustawień mogą być odpowiednie dla Twojego środowiska, więc rozważ każde z nich w odniesieniu do swoich wymagań oraz możliwości. Podobnie jak w przypadku wszystkich ustawień GPO, przed wdrożeniem … Czytaj dalej

#14 Group Policy Object – Powiadomienia dla użytkownika zdalnego

#14 GPO powiadomienia RDP

Powiadomienia użytkowników zdalnych przez Group Policy Object. 📚 Materiały wykorzystane w lekcji: Pop up: -WindowStyle hidden -Command „& {[System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName(’System.Windows.Forms’); [System.Windows.Forms.MessageBox]::Show(’Automatic logoff after 1 hour of inactivity’,’WARNING’)}” Clock pop up: -WindowStyle hidden -Command „[reflection.assembly]::loadwithpartialname(’System.Windows.Forms’);[reflection.assembly]::loadwithpartialname(’System.Drawing’);$notify = new-object system.windows.forms.notifyicon;$notify.icon = [System.Drawing.SystemIcons]::Information;$notify.visible = $true;$notify.showballoontip(10,’WARNING’,’Automatically logoff after 1 hour of inactivity’,[system.windows.forms.tooltipicon]::None)”

15 najlepszych praktyk dotyczących Group Policy Object (GPO)

15 najlepszych praktyk dotyczących Group Policy Object (GPO)

Utrzymywanie Group Policy Object (GPO) może się z czasem skomplikować, mogą wystąpić trudne do rozwiązania problemy, gdy masz wiele konfiguracji GPO w całej domenie (lub domenach). Wdrożenie polityki grupy jest w rzeczywistości bardzo proste, w tym wpisie pokażę 15 praktyk, które pomogą we właściwym wdrożeniu GPO. Najlepiej jest zaplanować i przetestować wszelkie zmiany w polityce … Czytaj dalej

beitadmin.pl - Droga Administratora IT