Moje certyfikaty IT

  • AZ-900 zdany 28.11.2020 – 820 punktów
How to pass Microsoft AZ-900 Exam? - Blog
  • AZ-104 zdany 18.09.2021 – 872 punktów

AZ-104 Study Guide: Microsoft Azure Administrator
beitadmin.pl - Droga Administratora IT