PowerShell – jak odblokować konto użytkownika w AD?

PowerShell - jak odblokować konto użytkownika w AD

W jaki sposób szybko odblokować konta użytkowników usługi AD za pomocą programu PowerShell? Przykłady odblokowania pojedynczego użytkownika usługi Active Directory i sposobu odblokowania wielu kont użytkowników. Te polecenia programu PowerShell wymagają zainstalowania modułu usługi Active Directory. Najlepiej zainstalować narzędzia RSAT na swoim komputerze, aby mieć min. dostęp do listy użytkowników. Odblokuj konto AD za pomocą … Dowiedz się więcej

Active Directory – W jaki sposób przywrócić usunięte konto użytkownika?

Active Directory - W jaki sposób przywrócić usunięte konto użytkownika

W tym wpisie pokażę Ci, jak przywrócić usunięte konta użytkowników Active Directory. Możesz odzyskać konta usuniętych użytkowników AD bez konieczności skorzystania z kopii zapasowej, używając natywnych narzędzi Microsoft. Istnieją dwie opcje przywracania za pomocą natywnych narzędzi: PowerShell oraz Kosz AD (AD Recycle Bin). Informacje wstępne Przywróć użytkownika AD bez włączonego Kosza AD Brak włączonego kosza, … Dowiedz się więcej

Jak sprawdzić stan usługi Active Directory?

Jak sprawdzić stan usługi Active Directory

Active Directory to bardzo skomplikowany ekosystem IT, nawet z podstawowymi kontrolerami domeny i pojedynczą lokacją Active Directory. Możliwość szybkiej oceny stanu Active Directory i rozwiązywania problemów jest kluczowa dla administratora systemu. W tym artykule postaram się przedstawić podstawowe polecenia, których można użyć do sprawdzenia stanu usługi Active Directory i zidentyfikowania potencjalnych błędów. Usługi wchodzące w … Dowiedz się więcej

PowerShell – przeniesienie wyłączonych kont użytkowników do innej OU w Active Directory

Przeniesienie wyłączonych kont w AD

Chcesz przenieść konta użytkowników, które zostały wyłączone do specjalnej jednostki organizacyjnej? Można to zrobić za pomocą programu PowerShell. Cel jest jeden, zachowanie porządku w bazie Active Directory. W tym wpisie pokażę, jak łatwo znaleźć wyłączone konta użytkowników Active Directory i przenieść je do określonej jednostki organizacyjnej. Przenieś wyłączone konta użytkowników Przenoszenie wyłączonych kont użytkowników do … Dowiedz się więcej

Wymuś zmianę hasła przy następnym logowaniu dla użytkowników Active Directory

Wymuszenie zmiany hasła Active Directory

W tym wpisie dowiesz się, jak ustawić lub wyłączyć opcję zmiany hasła przy następnym logowaniu dla kont użytkowników Active Directory. Pokażę Ci, jak zmienić to ustawienie za pomocą PowerShell. Warto również wiedzieć, jak wymusić zmianę hasła przy następnym logowaniu dla wielu kont użytkowników. Ręczne wymuszenie zmiany hasła W przypadku pojedyńczego konto, wystarczy przejść na konto … Dowiedz się więcej

Jak znaleźć identyfikator SID użytkownika w Active Directory?

SID w Active Directory

W tym wpisie pokażę, jak znaleźć identyfikator SID użytkownika w Active Directory za pomocą programu PowerShell. Pokażę Ci również, jak znaleźć identyfikator SID usuniętego konta użytkownika. SID (identyfikator zabezpieczeń) jest to unikalny numer przypisany do każdego podmiotu zabezpieczeń (takiego jak użytkownicy, grupy i komputery) w środowisku Windows. Identyfikatory SID są ważne dla bezpieczeństwa, ponieważ służą … Dowiedz się więcej

Inne usługi Active Directory cz.5

Inne usługi Active Directory

Poniżej znajduje się lista dodatkowych usług Active Directory, które można zainstalować. Te usługi są opcjonalne i są instalowane za pomocą kreatora dodawania ról i funkcji na serwerze Windows. Usługi certyfikatów w usłudze Active Directory Usługi certyfikatów służą do zarządzania i wdrażania certyfikatów. Certyfikaty służą do cyfrowego podpisywania i szyfrowania dokumentów oraz ruchu sieciowego. Usługi federacyjne … Dowiedz się więcej

Korzyści z usługi Active Directory cz.3

Korzyści Active Directory

Główną zaletą usługi Active Directory jest możliwość scentralizowania zarządzania użytkownikami i dostępem do zasobów sieciowych. Usługa Active Directory centralizuje zarządzanie następującymi elementami: Korzyść nr 1. Scentralizowane zarządzanie kontami użytkowników Korzystając z Active Directory, masz jedno miejsce do tworzenia i zarządzania wszystkimi kontami użytkowników. Załóżmy, że w sieci Masz 200 pracowników i wszyscy oni potrzebują możliwości … Dowiedz się więcej

Jak działa Active Directory? cz.1

Czym jest Active Directory?

Usługa Active Directory została po raz pierwszy wydana w systemie Windows Server 2000. Jej podstawową funkcją jest zapewnianie uwierzytelniania i autoryzacji użytkownikom w sieci. Uwierzytelnianie to proces, w którym usługa Active Directory weryfikuje poświadczenia użytkownika (nazwę użytkownika i hasło). Poświadczenia użytkownika są przechowywane w bazie danych Active Directory.Autoryzacja to proces, który przyznaje lub odmawia użytkownikowi … Dowiedz się więcej

beitadmin.pl - Droga Administratora IT