Kurs PostgreSQL 11 – Operator Except cz.26

PostgreSQL Except

W wyniku działania operatora Except otrzymasz wynik tylko i wyłącznie z lewej (pierwszej) tabeli (A). Klauzule Select pomiędzy Except mogą być bardzo złożone, możesz wykorzystać np. Join, aby jak najbardziej ograniczyć wyniki zapytania. PostgreSQL Except Nieco Teorii… Szablon użycia operatora Except jest stosunkowo proste, musisz użyć dwóch klauzul Select a pomiędzy nimi operator Except.

Dowiedz się więcej

beitadmin.pl - Droga Administratora IT