Kurs PostgreSQL 11 – INTERSECT cz.25

PostgreSQL Intersect

Zamiast niesławnych Join’ów możliwe jest wykorzystanie klauzuli Intersect, która w wyniku pokaże dane wspólne dla co najmniej dwóch tabel. SQL Intersect Nieco Teorii… Użycie tej klauzuli jest stosunkowo proste poniżej schemat użycia dla tabel A i B.

Należy pamiętać o tym, aby w obydwu zapytaniach SELECT miał dokładnie tyle samo kolumn wybranych oraz aby … Dowiedz się więcej

beitadmin.pl - Droga Administratora IT