Kurs Ansible – Moduł Get_URL CZ.13

Ansible moduł get url

Pracując na co dzień z Ansible nieodzownym modułem, z którego zapewne trzeba będzie skorzystać, jest get_url. Pozwala na pobieranie plików z HTTP, HTTPS lub FTP na zdalny serwer. Serwer zdalny (na który ma pozostać pobrany plik) musi mieć bezpośredni dostęp do zasobu zdalnego. Domyślnie, jeśli zmienna środowiskowa _proxy jest ustawiona na hoście docelowym, żądania będą wysyłane przez ten serwer proxy. To … Dowiedz się więcej

beitadmin.pl - Droga Administratora IT