Kurs Ansible – Moduł Copy CZ.11

Ansible copy

Kolejny moduł, który bardzo przydaje się w codziennej pracy oraz w rozległym środowisku. Za jednym wykonaniem playbook’a możesz skopiować pliki konfiguracji na wiele maszyn. Ansible Moduł Copy Nieco Teorii… Moduł Copy posiada ponad 20 opcji, które możesz wykorzystać przy tworzeniu listy poleceń mających doprowadzić do skopiowania danych. W tym wpisie chciałbym pokazać podstawowe zastosowanie, czyli … Dowiedz się więcej

Kurs Ansible – Moduł Setup CZ.8

Ansible Moduł Setup

Ansible daje ogromne możliwości pobierania informacji ze zdalnych maszyn, jedną z opcji jest wykorzystanie modułu Setup. Pobiera on wszystkie możliwe dostępne informacje o zdalnej maszynie, dzięki czemu bez rusza się z za biurka widzimy obraz zdalnej maszyny. Moduł Setup w Ansible Nieco Teorii… Modułu Setup można użyć w prosty sposób jako polecenie ad-hoc o których … Dowiedz się więcej

beitadmin.pl - Droga Administratora IT