PowerShell – Get-ADComputer – zarządzanie komputerami w Active Directory

PowerShell - Get-ADComputer

W tym wpisie skupię się na cmdlet Get-AdComputer. To polecenie cmdlet jest bratem polecenia Get-AdUser. Zamiast pobierać użytkowników z Active Directory (AD), wyszukuje komputery w jednostkach organizacyjnych. Polecenia cmdlet Get-AdComputer znajdziesz w module ActiveDirectory PowerShell. Wstęp Jeśli nigdy wcześniej nie korzystałeś z polecenia cmdlet Get-AdComputer, upewnij się, że rozumiesz podstawy. Będziesz wyszukiwać i pobierać komputery … Dowiedz się więcej

beitadmin.pl - Droga Administratora IT