Narzędzia do zarządzania elementami Windows Server cz.4

Zarządzanie Active Directory

W tej lekcji poznasz różne narzędzia używane do zarządzania Active Directory. Większość z nich jest uwzględniana podczas instalowania usługi Active Directory na serwerze. Na serwerze z uruchomioną usługą Active Directory dostęp do tych narzędzi do zarządzania można uzyskać w folderze „Narzędzia administracyjne systemu Windows” („Windows Administrative Tools”). Możesz także zainstalować te narzędzia na innym komputerze, … Dowiedz się więcej

Korzyści z usługi Active Directory cz.3

Korzyści Active Directory

Główną zaletą usługi Active Directory jest możliwość scentralizowania zarządzania użytkownikami i dostępem do zasobów sieciowych. Usługa Active Directory centralizuje zarządzanie następującymi elementami: Korzyść nr 1. Scentralizowane zarządzanie kontami użytkowników Korzystając z Active Directory, masz jedno miejsce do tworzenia i zarządzania wszystkimi kontami użytkowników. Załóżmy, że w sieci Masz 200 pracowników i wszyscy oni potrzebują możliwości … Dowiedz się więcej

Active Directory Domain Services cz.2

Active Directory Domain Services

Usługi domenowe w usłudze Active Directory to główny składnik usługi Active Directory. AD DS można podzielić na trzy główne funkcje. Ważne jest, aby zatrzymać się tutaj i przejrzeć te trzy terminy. Nie myl poniższych trzech terminów, wszystkie odnoszą się do usługi Active Directory. Podczas instalowania usługi Active Directory zostanie zainstalowana rola AD DS na serwerze … Dowiedz się więcej

Jak działa Active Directory? cz.1

Czym jest Active Directory?

Usługa Active Directory została po raz pierwszy wydana w systemie Windows Server 2000. Jej podstawową funkcją jest zapewnianie uwierzytelniania i autoryzacji użytkownikom w sieci. Uwierzytelnianie to proces, w którym usługa Active Directory weryfikuje poświadczenia użytkownika (nazwę użytkownika i hasło). Poświadczenia użytkownika są przechowywane w bazie danych Active Directory.Autoryzacja to proces, który przyznaje lub odmawia użytkownikowi … Dowiedz się więcej

Czym jest Microsoft Intune?

Czym jest Microsoft Intune?

Według badania przeprowadzonego przez Kensington, 52% urządzeń jest kradzionych lub gubionych w miejscu pracy. Wraz z dużym przejściem na pracę zdalną zarządzanie urządzeniami mobilnymi (MDM) nie jest już luksusem, ale koniecznością. Chociaż istnieje wiele różnych rozwiązań do zarządzania urządzeniami mobilnymi, zintegrowane rozwiązanie firmy Microsoft, Microsoft Intune, plasuje się jako jedno z najlepszych rozwiązań na rynku. … Dowiedz się więcej

beitadmin.pl - Droga Administratora IT