5 najważniejszych umiejętności które trzeba znać w 2021

5 umiejętności IT w 2021

Umiejętności potrzebne w IT stale ewoluują zgodnie z wymaganiami firm. Wymagania te wynikają z rozwoju technologii. Dlatego początkujący specjaliści IT powinni zawsze być na bieżąco z najnowszymi trendami w zakresie umiejętności technicznych. Dlatego refleksja na temat umiejętności technicznych z roku 2020 może pomóc w znalezieniu znaczących trendów w pracy, które będą dominującymi w 2021 r. … Dowiedz się więcej

Kurs PostgreSQL 11 – Operator LIKE CZ.12

PostgreSQL Like

Operator LIKE możesz wykorzystać jeżeli szukasz czegoś w bazie, ale do końca nie znasz pełnej nazwy. LIKE jest na tyle rozbudowanym operatorem, że jesteś w stanie dopasować praktycznie każdy fragment informacji do wyszukania w bazie. Składnia operatora LIKE

Składnia jest prosta filtrujesz kolumnę poprzez operator LIKE, dopasowując szablon słowa. W tym przypadku [T] [ … Dowiedz się więcej

Kurs PostgreSQL 11 – Operator BETWEEN CZ.11

PostgreSQL BETWEEN

Operator BETWEEN w SQL pozwala na pobranie wierszy z tabeli w zadanych przez operator zakresach. Co ciekawe możemy wykorzystać wartości zarówno liczbowe jak i wyrażenia słowne. Składnia Operatora BETWEEN

Składnia polecenia jest myślę dość zrozumiała. Pobierasz dane z bazy wybierając jedną konkretną kolumnę i podając wartości brzegowe. Dzięki temu otrzymujesz dane zgodne z warunkiem. … Dowiedz się więcej

Kurs PostgreSQL 11 – SELECT DISTINCT CZ.6

PostgreSQL SELECT DISTINCT

Co zrobić, aby pozbyć się duplikatów w kolumnie? Możesz użyć SELECT DISTINCT. Rozbudowa SELECT o klauzulę DISTINCT Rozbudowa polecenia SELECT o DISTINCT pozwoli pozbyć się duplikatów. Oczywiście możesz tego użyć tylko, jeżeli chcesz wyciąć duplikaty. Czasami jednak dobrze wiedzieć, jeżeli coś masz w bazie zduplikowane.

Najprostsze zastosowanie klauzuli DISTINCT Chciałbyś pozbyć się duplikatów imion … Dowiedz się więcej

Kurs PostgreSQL 11 – Klauzula SELECT CZ.4

PostgreSQL Select

Nieodzowną częścią praktycznie każdego zapytania o dane w języku SQL jest polecenie SELECT. Przy jego pomocy jesteś w stanie pobrać pewną część informacji zapisanych w relacyjnej bazie danych. Schemat użycia polecenia SELECT Poniżej widzisz ogólny schemat zapytania. Jest to jego najprostsza wersja.

Przejdź teraz do właściwej części wpisu, w której zobaczysz jak używać w … Dowiedz się więcej

beitadmin.pl - Droga Administratora IT