Kurs PostgreSQL 11 – Operator BETWEEN CZ.11

PostgreSQL BETWEEN

Operator BETWEEN w SQL pozwala na pobranie wierszy z tabeli w zadanych przez operator zakresach. Co ciekawe możemy wykorzystać wartości zarówno liczbowe jak i wyrażenia słowne. Składnia Operatora BETWEEN

Składnia polecenia jest myślę dość zrozumiała. Pobierasz dane z bazy wybierając jedną konkretną kolumnę i podając wartości brzegowe. Dzięki temu otrzymujesz dane zgodne z warunkiem. … Dowiedz się więcej

beitadmin.pl - Droga Administratora IT