Kurs PostgreSQL 11 – Operator LIKE CZ.12

PostgreSQL Like

Operator LIKE możesz wykorzystać jeżeli szukasz czegoś w bazie, ale do końca nie znasz pełnej nazwy. LIKE jest na tyle rozbudowanym operatorem, że jesteś w stanie dopasować praktycznie każdy fragment informacji do wyszukania w bazie. Składnia operatora LIKE

Składnia jest prosta filtrujesz kolumnę poprzez operator LIKE, dopasowując szablon słowa. W tym przypadku [T] [ … Dowiedz się więcej

beitadmin.pl - Droga Administratora IT