Kurs PostgreSQL 11 – UNION(ALL) cz.24

W tym wpisie chciałbym przedstawić operator UNION(ALL). Operator ten pomaga w spięciu w jedno zapytanie min. dwóch klauzul SELECT. Haczykiem jest to, aby zapytania miało tyle samo tabel oraz dane te muszą być tych samych typów. Nieco Teorii… Schemat użycia UNION(ALL) jest prosty.

Tak jak wspomniałem UNION(ALL) łączy min. dwa różne zapytania SELECT i pokazuje jeden wynik. UNION od UNION ALL różni się tym, że ten pierwszy pokazuje wyniki

Kurs Ansible – Moduł Setup CZ.8

Ansible daje ogromne możliwości pobierania informacji ze zdalnych maszyn, jedną z opcji jest wykorzystanie modułu Setup. Pobiera on wszystkie możliwe dostępne informacje o zdalnej maszynie, dzięki czemu bez rusza się z za biurka widzimy obraz zdalnej maszyny. Nieco Teorii… Modułu Setup można użyć w prosty sposób jako polecenie ad-hoc o których wspominałem już w jednym z poprzednich wpisów. Moduł posiada 4 dostępne parametry: fact_path – parametr wskazuje ścieżkę do której

11 zasad migracji aplikacji do chmury

Migracja aplikacji ze środowiska lokalnego do coraz popularniejszej chmury obliczeniowej wymaga przemyślenia oraz przygotowania listy kroków, które należy wykonać przed migracją. 1. Jak bardzo krytyczna jest to aplikacja? Które procesy biznesowe obsługuje, jak wielu użytkowników na niej polega i jakie skutki przyniesie jej niedostępność? Zazwyczaj wyróżnia się tutaj Tier 1 (aplikacje krytyczne), Tier 2 (średnio ważne), Tier 3 (mniej ważne, w tym środowiska deweloperskie, QA, testowe). Aplikacje określone jako Tier

Kurs Red Hat Certified System Administrator (RHCSA 7) – Zarządzanie pakietami przy pomocy rpm oraz yum cz.15

W chwili zakończenia instalacji systemu operacyjnego w jego katalogach znajduje się mnóstwo dodatkowych pakietów oprogramowani, które można wykorzystać. Zapewne wielu z normalnych użytkowników czy też administratorów nigdy z nich nie skorzysta:), ale jest również druga strona tego medalu, jaka? Ano niektórzy potrzebują innych bardziej potrzebnych paczek z oprogramowaniem i właśnie tutaj jest sedno tego wpisu. Nieco Teorii… W celu dodania jakiegokolwiek programu w systemie z rodziny RedHat/Centos należy pobrać odpowiedni

Kurs PostgreSQL 11 – Having cz.23

W poprzednim wpisie pokazałem w jaki sposób działa Group by, dziś pokaże w jaki sposób odfiltrować pogrupowane dane za pomocą Group by? W tym celu poznasz klauzulę Having, którą można porównać do where z której korzystamy przy korzystaniu z from, z tą różnicą, że klauzula where ma zastosowanie do pojedynczego wiersza. Nieco Teorii… Zacznijmy od początku, czyli jak zwykle od schematu. Klauzula Having występuje zawsze po klauzuli Group by.

5 cech pożądanych u Administratora IT

Zastanawiasz się jakie cechy powinien mieć Administrator IT? Jesteśmy bardzo często niewidoczni, przez niektórych postrzegani jako dziwacy, którzy mówią w jakimś dziwnym języku, którego nikt nie rozumie i do tego zarabiamy dużo więcej od innych. Jakieś DNS’y, domeny, VLAN’y, przepustowość, jaramy się każdą nowinką ze świata IT. Jednak przychodzi moment, w którym i tak wszyscy przychodzą gdzie? Ano do nas. Często za pięć dwunasta gdy już zaczęło się palić. I

Droga Administratora IT.