#28 OCS Inventory – Agent Windows 10

OCS Inventory Instalacja Agenta cz.5

Instalacja oraz konfiguracja Agenta OCS Inventory dla systemu Windows 10. ? Materiały wykorzystane w lekcji:Dodanie hasła użytkownika ocs w bazie:nano /etc/apache2/conf-enabled/zz-ocsinventory-restapi.conf w wierszu PerlSetVar OCS_DB_PWD oraz nano /etc/apache2/sites-enabled/z-ocsinventory-server.conf w wierszu: PerlSetVar OCS_DB_PWD password Na koniec restart maszynysudo reboot lub shutdown now

#27 OCS Inventory – Instalacja

OCS Inventory Instalacja cz.4

W jaki sposób zainstalować OCS Inventory? ? Materiały wykorzystane w lekcji:https://ocsinventory-ng.org/?page_id=1548&lang=en Instalacja OCS: http://download.ocsinventory-ng.org/nightly/latest.tar.gz cd /tmpwget http://download.ocsinventory-ng.org/nightly/latest.tar.gz tar -xvzf latest.tar.gzcd OCSNG_UNIX_SERVERsudo ./setup.sh sudo cp /etc/apache2/conf-available/z-ocsinventory-server.conf /etc/apache2/sites-enabledsudo cp /etc/apache2/conf-available/ocsinventory-reports.conf /etc/apache2/sites-enabledsudo ln -s /etc/apache2/sites-enabled/z-ocsinventory-server.conf /etc/apache2/sites-enabled/ocsinventory.confsudo ln -s /etc/apache2/sites-enabled/ocsinventory-reports.conf /etc/apache2/sites-enabled/ocsreports.confsudo ln -s /etc/apache2/conf-available/zz-ocsinventory-restapi.conf /etc/apache2/conf-enabled/zz-ocsinventory-restapi.confsudo chown -R www-data:www-data /var/lib/ocsinventory-reports/sudo systemctl restart apache2 Aby zakończyć, uzyskujemy dostęp z przeglądarki do:https://IP_OCS_INVENTORY/ocsreports … Dowiedz się więcej

#26 OCS Inventory – Pakiety

OCS_inventory_cz3

Niezbędne pakiety, które muszą zostać zainstalowane przed wdrożeniem Ocs Inventory. ? Materiały wykorzystane w lekcji:0º Ręczna konfiguracja interface:nano /etc/network/interfaces auto eth0iface eth0 inet staticaddress 192.168.8.150netmask 255.255.255.0gateway 192.168.8.1dns-nameservers 192.168.8.1 8.8.8.8 1º Instalacja Apache2apt install apache2 -ysystemctl start apache2systemctl enable apache2 2º Aktywacja SSLa2enmod sslsystemctl restart apache2a2ensite default-sslsystemctl reload apache2 3º Instalacja bazy danychapt install mariadb-server mariadb-client … Dowiedz się więcej

beitadmin.pl - Droga Administratora IT