#26 OCS Inventory – Pakiety

Print Friendly, PDF & Email

Niezbędne pakiety, które muszą zostać zainstalowane przed wdrożeniem Ocs Inventory.

? Materiały wykorzystane w lekcji:
0º Ręczna konfiguracja interface:
nano /etc/network/interfaces

auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.8.150
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.8.1
dns-nameservers 192.168.8.1 8.8.8.8

1º Instalacja Apache2
apt install apache2 -y
systemctl start apache2
systemctl enable apache2

2º Aktywacja SSL
a2enmod ssl
systemctl restart apache2
a2ensite default-ssl
systemctl reload apache2

3º Instalacja bazy danych
apt install mariadb-server mariadb-client -y
mysql_secure_installation

4º Instalacja PHP oraz dodatków
apt install php libapache2-mod-php php-mysql php-mbstring php-curl php-gd php-xml php-intl php-ldap php-apcu php-xmlrpc php-cas php-zip php-bz2 php-ldap php-imap php-soap php-opcache php-php-gettext php-dev -y

5º Konfiguracja PHP.INI dla Apache2

nano /etc/php/7.4/apache2/php.ini

memory_limit = 256M
post_max_size = 100M
upload_max_filesize = 100M
max_execution_time = 360
date.timezone = Europe/Warsaw

6º Instalacja niezbędnych pakietów
apt-get -y install make
apt-get -y install build-essential
apt-get install aptitude -y
systemctl restart apache2

7º Intalacja modułu Perl + dodatki
apt-get install libxml-simple-perl libcompress-zlib-perl libdbi-perl libdbd-mysql-perl -y
apt-get install libapache-dbi-perl libnet-ip-perl libsoap-lite-perl libapache2-mod-perl2 libarchive-zip-perl -y
mkdir /usr/include/apache2
sudo perl -MCPAN -e shell
install CPAN
reload CPAN
install YAML
install XML::Entities
install Mojolicious::Lite
install Plack::Handler
install Switch
install Apache2::SOAP
exit
sudo reboot

8º Utworzenie bazy danych dla OCS’a

mysql -uroot -p
CREATE DATABASE ocsweb;
GRANT ALL PRIVILEGES ON ocsweb.* TO ocs@localhost IDENTIFIED BY 'ocs’ WITH GRANT OPTION;
FLUSH PRIVILEGES;
SET PASSWORD FOR 'ocs’@’localhost’ = PASSWORD(’beitadminpl’);
exit;

Print Friendly, PDF & Email

Dziękuję Ci, za poświęcony czas na przeczytanie tego artykułu. Jeśli był on dla Ciebie przydatny, to gorąco zachęcam Cię do zapisania się na mój newsletter, jeżeli jeszcze Cię tam nie ma. Proszę Cię także o “polubienie” mojego bloga na Facebooku oraz kanału na YouTube – pomoże mi to dotrzeć do nowych odbiorców. Raz w tygodniu (niedziela punkt 17.00) otrzymasz powiadomienia o nowych artykułach / projektach zanim staną się publiczne. Możesz również pozostawić całkowicie anonimowy pomysł na wpis/nagranie.

Link do formularza tutaj: https://beitadmin.pl/pomysly

Pozostaw również komentarz lub napisz do mnie wiadomość odpisuję na każdą, jeżeli Masz jakieś pytania:).

Dodaj komentarz

beitadmin.pl - Droga Administratora IT