#28 OCS Inventory – Agent Windows 10

OCS Inventory Instalacja Agenta cz.5

Instalacja oraz konfiguracja Agenta OCS Inventory dla systemu Windows 10. ? Materiały wykorzystane w lekcji:Dodanie hasła użytkownika ocs w bazie:nano /etc/apache2/conf-enabled/zz-ocsinventory-restapi.conf w wierszu PerlSetVar OCS_DB_PWD oraz nano /etc/apache2/sites-enabled/z-ocsinventory-server.conf w wierszu: PerlSetVar OCS_DB_PWD password Na koniec restart maszynysudo reboot lub shutdown now

beitadmin.pl - Droga Administratora IT