#27 OCS Inventory – Instalacja

OCS Inventory Instalacja cz.4

W jaki sposób zainstalować OCS Inventory? ? Materiały wykorzystane w lekcji:https://ocsinventory-ng.org/?page_id=1548&lang=en Instalacja OCS: http://download.ocsinventory-ng.org/nightly/latest.tar.gz cd /tmpwget http://download.ocsinventory-ng.org/nightly/latest.tar.gz tar -xvzf latest.tar.gzcd OCSNG_UNIX_SERVERsudo ./setup.sh sudo cp /etc/apache2/conf-available/z-ocsinventory-server.conf /etc/apache2/sites-enabledsudo cp /etc/apache2/conf-available/ocsinventory-reports.conf /etc/apache2/sites-enabledsudo ln -s /etc/apache2/sites-enabled/z-ocsinventory-server.conf /etc/apache2/sites-enabled/ocsinventory.confsudo ln -s /etc/apache2/sites-enabled/ocsinventory-reports.conf /etc/apache2/sites-enabled/ocsreports.confsudo ln -s /etc/apache2/conf-available/zz-ocsinventory-restapi.conf /etc/apache2/conf-enabled/zz-ocsinventory-restapi.confsudo chown -R www-data:www-data /var/lib/ocsinventory-reports/sudo systemctl restart apache2 Aby zakończyć, uzyskujemy dostęp z przeglądarki do:https://IP_OCS_INVENTORY/ocsreports … Dowiedz się więcej

beitadmin.pl - Droga Administratora IT