Kurs Red Hat Certified System Administrator (RHCSA 7) – Zarządzanie procesami cz.20

RH Centos Procesy

Proces – egzemplarz wykonywanego programu. Aplikacja może składać się z większej liczby procesów. Każdy nowo powstały proces otrzymuje unikatowy numer, który go jednoznacznie identyfikuje, tzw. PID (od ang. process identifier). W celu wykonania programu system operacyjny przydziela procesowi zasoby (pamięć, czas procesora i inne – szczegółowa lista zasobów znajduje się dalej), ale także może być … Dowiedz się więcej

beitadmin.pl - Droga Administratora IT