Kurs Docker – manipulowanie Docker Service CZ.12

W poprzednim wpisie przedstawiłem pokrótce wdrożenie usługi poprzez Docker Service, w tym wpisie chciałbym pokazać w jaki sposób można zmieniać działanie działającej już usługi. Nieco teorii… Warto przypomnieć, że usługa (service) może działać w dwóch trybach Global oraz Replicated. Jeżeli chcesz zarządzać usługami tzn. zmieniać ich pracującą liczbę musisz uruchomić usługę w trybie Replicated, przy próbie zmiany liczby działających replik w trybie Global otrzymasz błąd. Praktycznie zastosowanie W poprzednim wpisie

Kurs Red Hat Certified System Administrator (RHCSA 7) – Soft i Hard Link cz.10

W dzisiejszym wpisie chciałbym poruszyć kwestie związane z dowiązaniami symbolicznymi (symbolic link). W systemach z rodziny GNU/Linux występują dwa rodzaje: Hard Link oraz Soft Link. Służą one do tworzenia obrazowo mówiąc skrótów do plików, jednak nie do końca jest to takie proste w działaniu. Nieco teorii… Obydwa sposoby o których wspomniałem tworzą dowiązania do pliku docelowego, a mówiąc dokładniej do jego zawartości. Hard Link tworzy nie tyle link do pliku

Kurs Red Hat Certified System Administrator (RHCSA 7/8) – Uruchamianie usługi cz.9

W tym wpisie krótko opiszę czym jest usługa oraz jakie są sposoby jej uruchomienia. Czym jest usługa? Usługa jest programem, który uruchamiany jest głównie przy starcie systemu. Usługi występują również w innych systemach operacyjnych, są wykorzystywane do uruchamiania pewnych automatycznych czynności, ale również programów, które wykorzystujesz na co dzień pracując z system GNU/Linux. Pomagają w oszczędzaniu czasu, wyobraź sobie, że za każdym razem konieczne byłoby uruchomienie wielu programów, które są

Kurs Docker – Docker Swarm – wdrożenie usługi (service) CZ.11

W poprzednich wpisach przygotowałem informacje na temat wdrożenia Docker Swarm oraz jego zabezpieczenia. Teraz nadszedł czas, aby wykorzystać w praktyce działanie Docker Swarm. Nieco teorii… Wdrożenie usługi (service) spowoduje przyjęcie jej przez host, który pełni rolę manager’a. W zależności od liczby replik usługa zostanie utworzona na node’ach, które pracują w klastrze a następnie zostaną uruchomione niezależne zadania na każdym z hostów. Jeżeli z jakiegoś powodu task zostanie uszkodzony, harmonogram klastra

Kurs PostgreSQL 11 – Funkcje Agregujące CZ.21

Funkcje agregujące pozwalają na zliczenie danych z wielu wierszy i pokazanie wyniku opisując je w prosty sposób. W tym wpisie przedstawię opis 5 funkcji, które przydadzą się w kolejnych lekcjach. AVG Pierwszą funkcję jest AVG czyli wyciągniecie średniej wartości z wybranego zakresu wierszy. Załóżmy, że chcesz wyświetlić średnią cenę filmu, który posiadamy w wypożyczalni.

Jednak jak widzisz wynik jest delikatnie mówiąc niezadowalający, jednak możesz wykorzystać funkcję ROUND, aby zaokrąglić

Kurs PostgreSQL 11 – Cross Join – jak pokazać wszystkie możliwe kombinacje danych CZ.20

Cross Join wykorzystuje iloczyn kartezjański, czyli pokazuje w wyniku wszystkie możliwe kombinacje danych co najmniej dwóch różnych tabel. Dane oczywiście nie bardzo mają wartość do analizy, natomiast można je wykorzystać do generowania dużych partii danych. Nieco teorii… Schemat działania Cross Join jest bardzo prosty.

Do ćwiczeń przygotuj dwie bardzo proste tabele.

Przykłady, przykłady… Przetestuj jeden przykład, który pokaże 100% tego co cross join może zrobić.

W wyniku

Droga Administratora IT.