Kurs PostgreSQL 11 – Cross Join – jak pokazać wszystkie możliwe kombinacje danych CZ.20

PostgreSQL Cross Join

Cross Join wykorzystuje iloczyn kartezjański, czyli pokazuje w wyniku wszystkie możliwe kombinacje danych co najmniej dwóch różnych tabel. Dane oczywiście nie bardzo mają wartość do analizy, natomiast można je wykorzystać do generowania dużych partii danych. PostgreSQL Cross Join Nieco teorii… Schemat działania Cross Join jest bardzo prosty.

Do ćwiczeń przygotuj dwie bardzo proste tabele. … Dowiedz się więcej

beitadmin.pl - Droga Administratora IT