Kurs PostgreSQL 11 – Funkcje Agregujące CZ.21

PostgreSQL Funkcje Agregujące

Funkcje agregujące pozwalają na zliczenie danych z wielu wierszy i pokazanie wyniku opisując je w prosty sposób. W tym wpisie przedstawię opis 5 funkcji, które przydadzą się w kolejnych lekcjach. AVG Pierwszą funkcję jest AVG czyli wyciągniecie średniej wartości z wybranego zakresu wierszy. Załóżmy, że chcesz wyświetlić średnią cenę filmu, który posiadamy w wypożyczalni.

Dowiedz się więcej

beitadmin.pl - Droga Administratora IT