Kurs PostgreSQL 11 – FETCH i OFFSET CZ.9

PostgreSQL FETCH i OFFSET

Klauzula FETCH jest podobna do omówionej wcześniej klauzuli LIMIT. Jednak to klauzula FETCH jest naturalną w języku SQL w przeciwieństwie do LIMIT. Składnia klauzuli FETCH w PostgreSQL

Z powyższego szablonu widzisz, że jesteś w stanie wyświetlić zarówno pierwszy wierszy, kilka pierwszych wierszy, ale również zakres wierszy. ROW i FIRST są synonimami dla ROWS oraz … Dowiedz się więcej

Kurs PostgreSQL 11 – LIMIT i OFFSET CZ.8

PostgreSQL LIMIT i OFFSET

Rozszerzenie SELECT o klauzulę LIMIT oraz OFFSET, pozwala na wyświetlenie określonej liczby wpisów, które są zgodne z konstrukcją twojego zapytania. Schemat użycia klauzuli LIMIT SELECT * FROM nazwa_tabeli LIMIT n OFFSET m; Poza standardową częścią zapytanie SELECT, po nazwie tabeli masz klauzulę LIMIT. Wartość n wskazuje ile wierszy z wynikami otrzymasz. Kolejną klauzulą jest OFFSET … Dowiedz się więcej

beitadmin.pl - Droga Administratora IT