Kurs PostgreSQL 11 – FETCH i OFFSET CZ.9

PostgreSQL FETCH i OFFSET

Klauzula FETCH jest podobna do omówionej wcześniej klauzuli LIMIT. Jednak to klauzula FETCH jest naturalną w języku SQL w przeciwieństwie do LIMIT. Składnia klauzuli FETCH w PostgreSQL

Z powyższego szablonu widzisz, że jesteś w stanie wyświetlić zarówno pierwszy wierszy, kilka pierwszych wierszy, ale również zakres wierszy. ROW i FIRST są synonimami dla ROWS oraz … Dowiedz się więcej

beitadmin.pl - Droga Administratora IT