Active Directory Domain Services cz.2

Active Directory Domain Services

Usługi domenowe w usłudze Active Directory to główny składnik usługi Active Directory. AD DS można podzielić na trzy główne funkcje. Ważne jest, aby zatrzymać się tutaj i przejrzeć te trzy terminy. Nie myl poniższych trzech terminów, wszystkie odnoszą się do usługi Active Directory. Podczas instalowania usługi Active Directory zostanie zainstalowana rola AD DS na serwerze … Dowiedz się więcej

#2 AZ-800 – Zdefiniuj użytkowników, grupy i komputery

AZ-800 Użytkownicy, grupy, komputery

Oprócz składników i obiektów wysokiego poziomu usługi AD DS zawierają inne obiekty, takie jak użytkownicy, grupy i komputery. Obiekty użytkownika W usługach AD DS należy zapewnić konto użytkownika wszystkim użytkownikom, którzy wymagają dostępu do zasobów sieciowych. Za pomocą tego konta użytkownika użytkownicy mogą uwierzytelniać się w domenie AD DS i uzyskiwać dostęp do zasobów sieciowych. … Dowiedz się więcej

#1 AZ-800 – Czym jest Active Directory Domain Services (AD DS)?

AZ-800 Czym jest AD DS

AD DS i powiązane z nim usługi stanowią podstawę sieci korporacyjnych z systemami operacyjnymi Windows. Baza danych usług AD DS jest centralnym magazynem wszystkich obiektów domeny, takich jak konta użytkowników, konta komputerów i grupy. Usługi AD DS zapewniają przeszukiwalny, hierarchiczny katalog oraz metodę stosowania ustawień konfiguracji i zabezpieczeń dla obiektów w przedsiębiorstwie. Usługi AD DS … Dowiedz się więcej

beitadmin.pl - Droga Administratora IT