#2 AZ-800 – Zdefiniuj użytkowników, grupy i komputery

AZ-800 Użytkownicy, grupy, komputery

Oprócz składników i obiektów wysokiego poziomu usługi AD DS zawierają inne obiekty, takie jak użytkownicy, grupy i komputery. Obiekty użytkownika W usługach AD DS należy zapewnić konto użytkownika wszystkim użytkownikom, którzy wymagają dostępu do zasobów sieciowych. Za pomocą tego konta użytkownika użytkownicy mogą uwierzytelniać się w domenie AD DS i uzyskiwać dostęp do zasobów sieciowych. … Dowiedz się więcej

beitadmin.pl - Droga Administratora IT