W związku z ciągłym rozwojem zawodowym, chciałbym zająć się pogłębieniem wiedzy za zakresu SQL oraz PL/SQL, do poziomu pozwalającego pisać w miarę swobodnie średnio zaawansowane zapytania do bazy. Co prawda miałem już do czynienia z SQL na studiach jednak zajęcia nie były prowadzone jakoś specjalnie zachęcająco, więc bardziej chodziło o zaliczenie niż faktyczną naukę, jednak wraz z wiekiem podejście do pewnych spraw się zmienia, nadszedł chyba ten czas i dla mnie;) Ale do rzeczy.

Do pracy będziemy potrzebowali:
* Oracle Express 10 lub 11
* SQLDeveloper
Express jest darmowym środowiskiem bazodanowym więc do naszych zastosowań będzie odpowiedni, natomiast Developer jest edytorem w którym możemy w środowisku graficznym wpisywać zapytania do bazy, podobnie możemy to robić poprzez sqlplus jednak nie każdy lubi pracować w wierszu poleceń, gdzie poprawa ewentualnych błędów wymaga przemieszczania się często przez kilka wierszy, aby poprawić ewentualną literówkę.
1) Przygotowanie środowiska:
Ja do pracy wykorzystałem Windows XP z zainstalowanym Oracle 11g oraz SQLDeveloperem.
Po zainstalowaniu silnika bazy oraz SQLDevelopera uruchamiamy go w celu skonfigurowania połączenia do bazy.
Podczas instalacji musimy podać hasło do bazy dla użytkownika SYS,  warto również wiedzieć jakie parametry połączenia ma nasza baza.
Oracle Express posiada dostęp do testowej bazy danych, dzięki czemu po ich „odblokowaniu” będziemy mieli gotowy system bazowy do pracy.
Musimy na początku odblokować użytkownika HR, dzięki któremu otrzymamy dostęp do tabel bazy:
-departments,
-lactions,
-countries,
-regions,
-jobs
-employees,
-job_history
Na początek uruchamiamy systemowe cmd:
Logujemy się jak administrator do bazy:
Wpisujemy w konsolę: sqlplus sys/hasło_do_bazy as sysdba


Następnie musimy odblokować konto użytkownika HR:

Wpisujemy po SQL> alter user hr identified by hr account unlock;


Mamy odblokowane konta HR
Mając zainstalowane w/w aplikacje możemy skonfigurować połączenie do bazy poprzez SQLDevelopera.
Podłączmy się jako użytkownik hr z hasłem hr, w tym celu zamiast w polu type wybrać sysdba wybieramy default:
Jeżeli test przejdziemy pomyśle oznacza to że połączenie do bazy jest poprawne. Widzimy naszą bazę po podłączeniu oraz z wykonanym select na tabeli departments:
    


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Droga Administratora IT.