Nieodzowną częścią każdego języka programowania jest określony zestaw typów danych, które pozwalają na wykonanie określonych dla nich operacji, w dużych projektach warto wiedzieć ile miejsca w pamięci operacyjnej zajmuje zapytanie? W krótkim zapytaniu 1MB więcej to niewiele, jednak w przypadku baz produkcyjnych mających np. 200-300GB robi się już dość dużo, więc czasami warto zamienić zmienną jednego typu na inną która będzie zajmowała dużo mniej pamięci a wykonywała dokładnie tą samą pracę.

1) Typy znakowe:

* CHAR(N) – pozwala przechować liczbę znaków podaną jako parametr N, jednak nie większą niż 256 znaków. Wolne miejsca zostaną wypełnione spacjami.

* VARCHAR2(N) – pozwala wpisać do 4000 znaków, jest wykorzystywany częściej niż CHAR ze względu na większą liczbę znaków, zajmuje dokładnie tyle miejsca zostanie wpisanych znaków.  

* LONG – pozwala na przechowania do 2GB danych, posiada podobne do VARCHAR2 właściwości.
2) Typy numeryczne:

* Number(D,P) – daje możliwość przechowywania liczb całkowitych jak i rzeczywistych. Parametr D to ilość cyfr w całej liczbie, P ilość cyfr  po przecinku. 

3) Typy binarne oraz czasowe i inne:

* RAW(N) – typ ten działa podobnie jak wyżej opisany CHAR(N) jednak przechowuje nie znaki a dane w postaci binarnej.

* LONG RAW – typ LONG przechowujący dane binarne do wielkości 2GB.

* Date – pozwala na przechowanie danych związanych z datą, czyli rok,miesiąc,dzień, minuta oraz sekunda.

*Timestamp(N) – rozszerzony typ Date o możliwość przechowywania dokładnej wartości sekundy aż do 9 miejsc po przecinku.

Blob – typ pozwalający na przechowywanie ogromnych ilości danych jako pojedynczy obiekt w bazie danych, odnosi się on głównie do danych takich jak pliki multimedialne. Na takich obiektach nie możemy wykonać polecenia SELECT.

Clob- duży obiekt znakowy przechowywany w specjalnie do tego wydzielonym miejscu, jednak w samej tabeli bazy znajduje się do niego odwołanie, posiadają również w przeciwieństwie do Blob inne kodowanie znaków.

* Bfile – wykorzystuje się go w przypadku gdy chcemy wykonać pewne operacje na plikach będących zupełnie poza bazą danych. W ten sposób możemy sprawdzić czy dany plik będący gdzieś na dysku istnieje lub też jaką ma wielkość.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Droga Administratora IT.