Migawki bazy danych – MSSQL 2008 cz.9

Print Friendly, PDF & Email

Jedną z nowych funkcji wprowadzonych w SQL 2005 jest migawka. Jest kolejnym typem wykonywania kopii zapasowej bazy danych. W odróżnieniu od już opisanych jest typem tylko do odczyty, przez co w kopii nie ma dziennika transakcji. Jak wszystko również migawka pomimo szybkości jej tworzenia posiada ograniczenia:

– nie obsługuje FILESTREAM,
– nie można odłączyć bazy na której wykonana została migawka,
– migawki nie działają na systemowej bazie (master, model, tempdb, msdb)
– jako że migawka to kopia zapasowa, nie można jej ponownie zarchiwizować,
– migawka musi znajdować się w tej samej instancji co baza źródłowa

Snapshot z punktu widzenia serwera SQL to pewna specyficzna baza danych. Na początku nie zawiera ona w sobie żadanych danych. Wszystkie dane znajdują się w oryginalnej bazie danych. Dopiero z czasem, kiedy oryginalna baza danych ulega zmianom, stare zawartości modyfikowanych stron bazy danych są przenoszone do pliku migawki.

Jeżeli oryginalna baza danych miała 3 pliki, w których przechowuje swoje dane, to migawka również będzie się składała z 3 plików.

Bazę danych można przywrócić z migawki, oczywiście do stanu danych w którym została utworzona, ponieważ migawka nie zawiera kopi dziennika transakcji. Migawka po utworzeniu nie zawiera zbyt dużo miejsca, jednak przy intensywnym wykorzystywaniu bazy, wszystkie dane zostaną przeniesione z bazy głównej do migawki, a to już kosztuje miejsce na dyskach.

1) Tworzenie migawki:

CREATE DATABASE AdventureWorks2008SnapShot ON

  ( NAME= N’AdventureWorks2008_Data’, FILENAME = N’c:backupAdventureworks2008.ds’),
   (NAME= N’AdventureWorks2008FT’, FILENAME = N’c:backupAdventureworks2008FT.ds’),
AS SNAPSHOT OF AdventureWorks2008
GO

Możemy porównać zawartne informacje pomiędzy naszą główną bazą a migawką:

SELECT * FROM AdventureWorks2008.sys.database_files
SELECT * FROM AdventureWorks2008SnapShot.sys.database_files

2) Odzyskanie:

RESTORE DATABASE AdventureWorks2008

FROM DATABASE_SNAPSHOT = 'AdventureWorks2008SnapShot’Print Friendly, PDF & Email

Dziękuję Ci, za poświęcony czas na przeczytanie tego artykułu. Jeśli był on dla Ciebie przydatny, to gorąco zachęcam Cię do zapisania się na mój newsletter, jeżeli jeszcze Cię tam nie ma. Proszę Cię także o “polubienie” mojego bloga na Facebooku oraz kanału na YouTube – pomoże mi to dotrzeć do nowych odbiorców. Raz w tygodniu (niedziela punkt 17.00) otrzymasz powiadomienia o nowych artykułach / projektach zanim staną się publiczne. Możesz również pozostawić całkowicie anonimowy pomysł na wpis/nagranie.

Link do formularza tutaj: https://beitadmin.pl/pomysly

Pozostaw również komentarz lub napisz do mnie wiadomość odpisuję na każdą, jeżeli Masz jakieś pytania:).

Dodaj komentarz

beitadmin.pl - Droga Administratora IT