Kurs Ansible – Zmienne CZ.6

W tym wpisie przedstawię podstawowe informacje na temat zmiennych, które można wykorzystać przy budowie playbook’ów. Dzięki czemu możliwe będzie wdrożenie wieloplikowości przy budowie playbook’ów. Przygotowanie Na początku należy przygotować strukturę katalogów przy przygotowania playbook’a. W głównym katalogu playbook utwórz dodatkowy katalog conf.

Wdrożenie Utwórz nowy plik webdefaults.yml w katalogu conf. W jego wnętrzu dodaj trzy wiersze, które obrazują zmienne. Należy na początku pliku dodać — Powróć do

Kurs Red Hat Certified System Administrator (RHCSA 7) – NFS cz.8

Kolejnym przydatnym narzędziem do pracy w środowisku GNU/Linux jest NFS (Network File System). Dzięki niemu możliwa jest wymiana plików pomiędzy użytkownikami, stworzenie centralnego magazynu plików czy miejsca na przechowywanie dysków maszyn wirtualnych. Usługi wchodzące w skład NFS. W skład pakietu NFS wchodzą poniższe usługi: – rpcbind – pozwala na odbieranie zdalnych zapytań do serwera NFS, – nfs-server – zezwala klientom na dostęp do zasobów NFS, – nfs-lock/rpc-statd – tworzy tzw.

Kurs Red Hat Certified System Administrator (RHCSA 7) – Wyszukiwanie plików cz.7

Istotną umiejętnością w codziennej pracy z systemami GNU/Linux (szczególnie w przypadku terminala) jest umiejętność odnajdywania plików w strukturze katalogów. Warto również wiedzieć w jaki sposób wyświetlać tylko fragment zawartości plików zarówno jeżeli chodzi ich początek jak i koniec. I o tym dowiesz się w tym wpisie. Od początku… Większość osób pracują w konsoli używa przeważnie polecenia find do wyszukiwania plików. Jednak warto również wspomnieć tutaj poleceniu locate, które to polecenie

Koniec wsparcia Windows 2008R2, co dalej? Migracja czy upgrade?

Z końcem stycznia 2020 roku Microsoft zakończył wsparcie dla systemów Windows 2008(R2). W związku z tym, aby nadal utrzymywać bezpieczeństwo swoich maszyn warto rozważyć upgrade lub jeżeli sprzęt na to nie pozwala migrację do wersji 2016 lub najnowszej 2019. Wymagania… Na początku zrób backup 🙂 Oczywiście, żeby nie było zbyt łatwo, Windows 2008(R2) daje możliwość pośrednią upgrade’u do najnowszej wersji, czyli 2019. Poniżej tabelka, która pokazuje możliwości wykonania upgrade’u. Jak

Kurs PostgreSQL 11 – Left -Join CZ.18

W poprzednim wpisie przedstawiłem informacje na temat inner join. W tym wpisie poznasz left join(czasami nazywanego również left outer join). W tym przypadku lewa tabela będzie miała zero lub wiele połączeń z tabelą prawą. Tabela prawa ma dokładnie jedno połączenie z tabelą lewą. Nieco teorii… Ponownie przeanalizuj prosty przykład, dzięki któremu zrozumiesz co i jak działa w left join. Left join pozwala na pobranie wszystkich danych z lewej tabeli (A)

Kurs PostgreSQL 11 – Full Outer Join CZ.17

W poprzednich dwóch wpisach pokazałem w jaki sposób używać inner join oraz left join. W dzisiejszym wpisie pokażę o co chodzi w full outer join. Po krótce, zapytanie zwróci wszystkie wiersze które: Pasują tylko do tabeli lewej, Pasują tylko do tabeli prawej, Tabela lewa ma pasującą wartość w tabeli prawej Czyli dla jasności pokaże wszystkie wyniki nawet wtedy, gdy druga z tabel wyświetli wartość nieokreśloną NULL. Nieco teorii… Poniżej schemat

Kurs Docker – Jak zarządzać pamięcią hosta? CZ.8

Bardzo istotne jest, aby dbać o przestrzeń dyskową, którą zajmują obrazy wykorzystywane do budowy kontenerów. W tym wpisie zobaczysz w jaki sposób można to sprawdzić oraz w jakimi poleceniami można usunąć niepotrzebne obrazy. Ile miejsca zajmują obrazy? Oczywiście zajętość miejsca przez obrazy to suma ich wag. Każdy obraz ma inną wielkość i nie niezależnie czy został przez Ciebie pobrany z Docker Hub czy stworzony przez Dockerfile. Podstawowym poleceniem, które sprawdzi

Kurs Red Hat Certified System Administrator (RHCSA 7) – Uprawnienia cz.6

Kolejnym bardzo istotnym elementem w pracy z systemami z rodziny GNU/Linux są uprawnienia, czyli ograniczenia w dostępnie do plików oraz katalogów. Uprawnienia początkowo mogą wydawać się nieco skomplikowane, jednak wystarczy poznać zasady, które nimi rządzą i wszystko stanie się jasne. Podstawowe informacje… Uprawnienia zarówno dla plików jak i katalogów możesz zobaczyć po wykonania jednego z dwóch poleceń.

W wyniku poleceń otrzymasz listę plików i katalogów, które znajdują się

Droga Administratora IT.