Kurs PostgreSQL 11 – Left-Join CZ.18

PostgreSQL Left Join

W poprzednim wpisie przedstawiłem informacje na temat inner join. W tym wpisie poznasz left join(czasami nazywanego również left outer join). W tym przypadku lewa tabela będzie miała zero lub wiele połączeń z tabelą prawą. Tabela prawa ma dokładnie jedno połączenie z tabelą lewą. PostgreSQL Left-Join Nieco teorii… Ponownie przeanalizuj prosty przykład, dzięki któremu zrozumiesz co … Dowiedz się więcej

beitadmin.pl - Droga Administratora IT