Windows 2003 Serwer – Kopia zapasowa cz.5

Print Friendly, PDF & Email

Kolejnym niewątpliwie ważnym elementem administrowania systemami jest konieczność dbania o bezpieczeństwo danych. W tym celu wykonamy backup wbudowanym w 2003 Server narzędziem ntbackup.


Na początek warto wspomnieć o kilku rzeczach potrzebnych podczas pracy.

Pliki poddawane archiwizacji zostają oznaczone przy pomocy flagi (A), która wskazuje czy dany plik był czy też nie był zmieniany.

Możemy wykonać trzy rodzaje kopi zapasowych:

1) Normalna – do archiwum dodawane są wszystkie pliki z wybranej lokalizacji. Opisana wyżej flaga jest zerowana. O ile robienie kopii zapasowej w trybie normalnym jest najdłuższym pod względem czasowym. o tyle jej przywracanie jest najwygodniejsze, ponieważ odzyskiwana jest cała struktura plików.

2) Przyrostowa – dodawane do archiwum są pliki dla których ustawiony jest atrybut archiwalny, który jest czyszczony po wykonaniu kopii zapasowej. Ten rodzaj kopii wykonuje się po wykonaniu normalnej. Do archiwum dodawane są jedynie pliki które zostały utworzone lub uległy zmianie od czasu wykonania kopii normalnej.

3) Różnicowa – w tym przypadku flaga archiwum nie jest zerowana. Do archiwum dodane zostaną tylko te pliki które zostały utworzone lub zmienione od czasu wykonania archiwum w trybie normalnym lub przyrostowym. Wykonanie kopii w tym trybie np. dwa dni pod rząd spowoduje dodanie dwa razy tych samych plików, co spowodowane jest brakiem zerowania naszej flagi.natomiast odtwarzanie tej wersji backap’u jest o wiele szybsze. Jednak wymagane jest najpierw odtworzenie kopii w trybie normalnej.

Wykonajmy teraz każdy z rodzai kopii zapasowych:

I) Kopia Normalna:

1) W Uruchom (Run) wpisujemy ntbackup.exe. W nowym oknie odznaczamy Zawsze uruchamiaj w trybie kreatora (Always Start in Wizard Mode).
2)  Klikamy w tym samym oknie na Tryb Zaawansowany (Advanced Mode).
3) Wybieramy Kopia Zapasowa (Backup). Rozwijamy odpowiednie węzły, następnie wybieramy dyski, katalogi do utworzenia kopii zapasowej.
4) Po wyborze plików z menu Zadania (Job) wybieramy Zapisz Wybrane (Save Selections).
5) Nadaj kopii odpowiednią nazwę.
6) Wybierz Nośnik Kopii Zapasowej (Backup Media or Filename), wpisz miejsce gdzie ma być przechowywana kopia.
7) Klikamy na Rozpocznij (Start Backup), następnie wybieramy Zaawansowane (Advanced) i sprawdzamy czy wybrany został tryb Normalny (Normal). Na koniec klikamy na OK.
8) Wybrać możemy również Zastąp Dane Na Nośniku Tą Kopią Zapasową (Replace The Data On The Media With this Backup).
9) Czekamy aż kopia się wykona.

II) Kopia różnicowa:

1) Zmieniamy coś w plikach które poprzednio zostały zarchiwizowane, powinniśmy zobaczyć tryb archiwalny
2) Otwieramy ntbackup.exe, z menu Zadania (Job) wybieramy Załaduj wybrane (Load Selection). Wybieramy poprzednio zapisany szablon.
3) W Nośnik Kopii Zapasowej lub Nazwa Pliku (Backup Media Or Filename) wpisujemy nazwę która będzie odpowiednio identyfikowała kopię różnicową.
4) Startujemy robienie kopii, w Zaawansowanych (Advanced) wybieramy Różnicową Kopię (Differrential).
5) Uruchamiamy wykonanie kopii, czekamy do końca.
6) Otwieramy oraz modyfikujemy jakiś plik z naszej kopii.
7) Ponownie wykonujemy pkt.2-5, sprawdzając ile plików / danych zostanie dodanych do nowej kopii. Powinny być dodane dwa, ten z pkt.1 oraz 6.

III) Kopia przyrostowa:

1) Powtarzamy pkt. 2 oraz 5 z poprzedniej części, wybierając oczywiście jak tryb kopię Przyrostową (Incremental).

I już mamy podstawy do zabezpieczenia się na wypadek uszkodzenia dysku. W następnej części odzyskiwanie danych z kopii.

Potrafimy już tworzyć kopie zapasowe, warto również umieć je odzyskiwać.

1) Uruchamiamy ntbackup.exe
2) Klikamy zakładkę Przywracanie i zarządzanie nośnikiem (Restore And Manage Media), klikamy na znak plus, aby rozwinąć plik.
3) Odszukujemy plik z rozszerzeniem .bkf, opisujący kopie normalną.
4) Zaznaczamy partycje, na której będą przywrócone, np. C:
5) Rozwijamy oraz wybieramy paczkę z której mają być przywrócone pliki.
6) Na liście rozwijanej wybieramy Przywróć pliki do (Restore files to), następnie zaznaczamy Lokalizacja Alternatywna (Alternative Location).
7) Wpisujemy miejsca gdzie chcemy wypakować pliki z archiwum.
8) Następnie wybieramy Rozpocznij przywracanie (Start restore), potwierdzamy rozpoczęcie przywracania poprzez OK.
9) Mamy przywróconą normalną wersję, wykonujemy powtórnie kroki 2-8, tyle że teraz wybieramy wersję różnicową, aby pliki zostały zamienione musimy wybrać opcję Zawsze zamieniaj pliki na tym komputerze, poprzez Narzędzia->Opcje->Przywróć (Tools->Options->Restore).
10) Musimy powtórzyć odzyskanie kopii różnicowej.


Print Friendly, PDF & Email

Dziękuję Ci, za poświęcony czas na przeczytanie tego artykułu. Jeśli był on dla Ciebie przydatny, to gorąco zachęcam Cię do zapisania się na mój newsletter, jeżeli jeszcze Cię tam nie ma. Proszę Cię także o “polubienie” mojego bloga na Facebooku oraz kanału na YouTube – pomoże mi to dotrzeć do nowych odbiorców. Raz w tygodniu (niedziela punkt 17.00) otrzymasz powiadomienia o nowych artykułach / projektach zanim staną się publiczne. Możesz również pozostawić całkowicie anonimowy pomysł na wpis/nagranie.

Link do formularza tutaj: https://beitadmin.pl/pomysly

Pozostaw również komentarz lub napisz do mnie wiadomość odpisuję na każdą, jeżeli Masz jakieś pytania:).

Dodaj komentarz

beitadmin.pl - Droga Administratora IT