Print Friendly, PDF & Email

Narzędzia pozwalające na Deploy aplikacji. Dzięki aplikacji REX, możemy robić to na kilku serwerach.
Potrzebujemy czystego systemu Debian Squeeze, oraz dostępu do serwera jako root.


1) Instalacja Rex:

Dodamy źródła do naszej listy, następnie pobierzemy oraz zainstalujemy je (pierwsze dwa polecenia znajdują się w dwóch wierszach):

echo 'deb http://rex.linux-files.org/debian/ squeeze rex' && 

/etc/apt/sources.list


wget -O – http://rex.linux-files.org/DPKG-GPG-KEY-REXIFY-REPO |


 apt-key add –
apt-get update && apt-get install rex rex-apache-deploy


2) Przygotowanie REX’a do pierwszego użycia:

mkdir tomcat 

cd tomcat


Pobieramy przykłady dla REX’a:


git clone https://github.com/krimdomu/rex-example-modules.git lib


Tworzymy plik Rexile (w katalogu tomcat):# File: Rexfile
# at first enable strict and warnings
use strict;
use warnings;
# than include all needed example modules
use ALLMODS;    # this sets the include path to the rex example modules
use apache;     # include apache module
use apache::module;
use tomcat;     # include tomcat module
use tomcat::user;
use tomcat::role;
# set user and password to login to your servers
user „root”;
password „test”;
# enable password authentication.
pass_auth;
# if you want to use key authentication use the following
# and comment out the line „pass_auth”
# public_key „/path/to/your/public.key”;
# private_key „/path/to/your/private.key”;
# define a server group named „tomcat”. 
# put all your servers you want to deploy in that group.
group tomcats => „tc01”, „tc02”;
desc „Install and Configure Apache and Tomcat”;
task „prepare”, group => „tomcats”, sub {
   apache::setup();
   apache::module::setup({name => „jk”});
   tomcat::setup();
   tomcat::role::add_manager();
   tomcat::user::add_manager({
      username => „manager”,
      password => „passw0rd”,
   });
   apache::restart();
   tomcat::restart();
   # take care that the services will start on system boot
   service apache2 => „ensure”, „started”;
   service tomcat6 => „ensure”, „started”;
};

Wykonujemy przygotowane zadanie:

rex prepare

rex -T (wyświetla przygotowane przez nas zadania)


3) Konfiguracja Apache:

mkdir files

Tworzymy plik worker.properties:

## File: files/worker.properties
## this file is managed by rex
##
worker.list=tc,jkstatus
worker.tomcat.port=8009
worker.tomcat.host=<%+ $::Network->{„networkconfiguration”}->{„eth0”}->{„ip”} %>
worker.tomcat.type=ajp13
worker.tomcat.lbfactor=1
worker.tomcat.reference=worker.template
worker.tc.type=lb
worker.tc.balance_workers=tomcat
worker.tc.sticky_session=false
worker.jkstatus.type=status
worker.template.type=ajp13

Tworzymy plik modjk.conf:

## File: files/modjk.conf
## this file is managed by rex
##
JkWorkersFile /etc/apache2/worker.properties
JkLogFile /var/log/apache2/mod_jk.log
JkShmFile /var/log/apache2/jk.shm
JkMount /* tc
# Add the jkstatus mount point
JkMount /jkmanager/* jkstatus
JkMount jkstatus

Do Rexfile dodajemy dalszą konfiguracje: 


desc „Configure Apache and Tomcat”;
task „configure”, group => „tomcats”, sub {
   # remove default vhost
   unlink „/etc/apache2/sites-enabled/000-default”;
   # upload the file, but parse the file as a template
   file „/etc/apache2/worker.properties”,
      content   => template(„files/worker.properties”),
      owner     => „root”,
      group     => „root”,
      mode      => 640,
      on_change => sub { apache::restart(); };
   # upload the configuration files
   file „/etc/apache2/conf.d/modjk.conf”,
      source    => „files/modjk.conf”,
      owner     => „root”,
      group     => „root”,
      mode      => 640,
      on_change => sub { apache::restart(); };
   # patch server.xml to allow ajp access
   # in realworld use a template for this file
   my $content = cat „/etc/tomcat6/server.xml”;
   $content =~ s/</Service>/n</Service>/;
   file „/etc/tomcat6/server.xml”,
      content   => $content,
      on_change => sub { tomcat::restart(); };
   
};
      

Następnie wykonujemy:


rex configure4) Deploy:


mkdir packages
cd packages
wget http://psi-probe.googlecode.com/files/probe-2.2.3.zip
unzip probe-2.2.3.zip

do Rexfile dodajemy:

# include deployment support for tomcat
use Rex::Apache::Deploy „Tomcat”;

oraz


desc „Deploy the application”;
task „deploy”, group => „tomcats”, sub {
   # set the context path for our tomcat application
   context_path „/psiprobe”;
   # deploy the app. 
   deploy „packages/probe.war”,
      username => „manager”,
      password => „passw0rd”,
      port     => 8080;
};


5) Łączymy wszystkie zadania:


Do Rexfile dodajemy:
desc „Execute all tasks prepare, configure and deploy”;
batch all => „prepare”, „configure”, „deploy”;
na koniec:
rex -b all
Po wykonaniu wszystkie, powinniśmy dostać dostęp do środowiska Deploy w katalogu /psiprobe.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Droga Administratora IT.