Print Friendly, PDF & Email

GIT jest systemem wspomagający przechowywanie kolejnych wersji  kodów źródłowych naszych programów. Wykorzystują go min. Google do udostępniani kolejnych wersji Androida.
Wszystkie operacje robimy jak root.1) Instalacja Git:

 apt-get install git-core gitweb


Tworzymy 2 katalogi, pierwszy jako repozytorium, drugi do obsługi GIT’a przez przeglądarkę:mkdir /var/cache/git 


mkdir /var/www/git


Ten drugi łączymy z gitweb.cgi:[ -d „/var/cache/git” ] ||  mkdir /var/cache/gitGIT w naszym przypadku będzie pracował łącznie z Apache.


cat vim /etc/apache2/conf.d/git


powinniśmy zobaczyć podobny do poniższego wpis:

   Allow from all   AllowOverride all   Order allow,deny   Options ExecCGI      SetHandler cgi-script   
DirectoryIndex gitweb.cgiSetEnv  GITWEB_CONFIG  /etc/gitweb.conf
Przeniesiemy gitweb.cgi (wraz z css oraz logo) do /var/www/git:

mv /usr/share/gitweb/* /var/www/git 


mv /usr/lib/cgi-bin/gitweb.cgi /var/www/gitZmodyfikujemy jeszcze gitweb.conf:


$projectroot = '/var/cache/git/';

$git_temp = „/tmp”;

#$home_link = $my_uri || „/”;

$home_text = „indextext.html”;

$projects_list = $projectroot;

$stylesheet = „/git/gitweb.css”;

$logo = „/git/git-logo.png”;

$favicon = „/git/git-favicon.png”;

Przeładujemy Apache:

/etc/init.d/apache2 reload2) Przygotowanie środowiska dla naszego projektu:


cd /var/cache/git/

mkdir nasza_nazwa.git 

cd nasza_nazwa.git

git init 

echo „Nasz_Opis” > .git/description

          git config –global user.name „Nasza_Nazwa”

          git config –global user.email „Nasz_Mail”

          git commit -a

cd /var/cache/git/nasza_nazwa.git


I eksport

touch .git/git-daemon-export-okUdostępnienie naszego repozytorium:

git daemon –base-path=/var/cache/git –detach –syslog – 

-export-all


Od tego momentu GIT powinien działać na porcie 9418. Aby się do niego dostać użyjemy:

git://location (IP lub nazwa serwera)Kopiujemy projekt do naszego środowiska deweloperskiego.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Droga Administratora IT.