Upgrade FRS do DFS dla katalogu SYSVOL

upgrade FRS do DFS SYSVOL

SYSVOL to folder udostępniany przez kontroler domeny do przechowywania jego skryptów logowania, zasad grupy i innych elementów związanych z usługą AD. Wszystkie kontrolery domeny w sieci będą replikować zawartość folderu SYSVOL. Domyślna ścieżka folderu SYSVOL to %SystemRoot%\SYSVOL. Windows Server 2003(R2) vs. Windows Server 2008 Systemy Windows Server 2003 oraz 2003R2 używały domyślnie usługi replikacji plików … Dowiedz się więcej

beitadmin.pl - Droga Administratora IT