PowerShell – jak odblokować konto użytkownika w AD?

PowerShell - jak odblokować konto użytkownika w AD

W jaki sposób szybko odblokować konta użytkowników usługi AD za pomocą programu PowerShell? Przykłady odblokowania pojedynczego użytkownika usługi Active Directory i sposobu odblokowania wielu kont użytkowników. Te polecenia programu PowerShell wymagają zainstalowania modułu usługi Active Directory. Najlepiej zainstalować narzędzia RSAT na swoim komputerze, aby mieć min. dostęp do listy użytkowników. Odblokuj konto AD za pomocą … Dowiedz się więcej

beitadmin.pl - Droga Administratora IT