Repadmin: Jak sprawdzić replikację usługi Active Directory?

Repadmin Jak sprawdzić replikację usługi Active Directory

W tym wpisie dowiesz się, jak używać narzędzia repadmin do sprawdzania replikacji usługi Active Directory. Repadmin to najlepsze narzędzie do diagnostyki replikacji. Oprócz sprawdzania stanu kontrolerów domeny można go również używać do wymuszania replikacji i wskazywania błędów. Do przeprowadzenia przykładów, które znajdują się poniżej potrzebne będą dwie maszyny: DC01 oraz DC02. Replikacja usługi Active Directory … Dowiedz się więcej

beitadmin.pl - Droga Administratora IT