Kurs PostgreSQL 11 – Operator IN CZ.10

PostgreSQL IN

Operator IN używany jest wraz z klauzulą WHERE. Pozwala na wypisanie w nawiasach zakresu wartości, które musisz odnaleźć. Składnia operatora IN w PostgreSQL

Widzisz, że poza nazwą kolumny potrzebne są przynajmniej 2 wartości w nawiasach, które będziesz wyświetlał w zapytaniu. Użycie IN Na początek sprawdź w jaki sposób z tabeli rental wyświetlić klientów z … Dowiedz się więcej

beitadmin.pl - Droga Administratora IT