Kurs Docker – Budowanie Dockerfile – instrukcja FROM CZ.13

Docker From

Budowanie automatyzacji w środowisku Docker’a odbywa się poprzez stworzenie pliku o nazwie Dockerfile. Plik ten zawiera szereg instrukcji, które pozwalają na automatyczne przygotowanie obrazu, których wykorzystasz do uruchomienia kontenera, który będzie w pełni działającym środowiskiem w organizacji. Dockerfile Nieco teorii… Budowanie Dockerfile prawie zawsze rozpoczyna się od instrukcji FROM, jedynym odstępstwem jest użycie instrukcji ARG … Dowiedz się więcej

beitadmin.pl - Droga Administratora IT