Budowanie automatyzacji w środowisku Docker’a odbywa się poprzez stworzenie pliku o nazwie Dockerfile. Plik ten zawiera szereg instrukcji, które pozwalają na automatyczne przygotowanie obrazu, których wykorzystasz do uruchomienia kontenera, który będzie w pełni działającym środowiskiem w organizacji.

Nieco teorii…

Budowanie Dockerfile prawie zawsze rozpoczyna się od instrukcji FROM, jedynym odstępstwem jest użycie instrukcji ARG (ale o tym w kolejnym wpisie). W tym momencie uznaj, że budowę Dockerfile zaczynasz od instrukcji FROM.

Poniżej 4 schematy budowy instrukcji FROM.

Najbardziej podstawowym podejściem jest po prostu wskazanie nazwy obrazu do pobrania, np. Debian, Centos, Hello-World.

Przełącznik –platform pozwala na wskazanie obrazu przeznaczonego na jedną z 3 platfrom linux/amd64, linux/arm64, or windows/amd64.

:<tag> oraz @<digest> określają w jakiej wersji obraz zostanie pobrany. Jeżeli pominiesz te parametry pobrany obraz będzie w najnowszej dostępnej wersji (latest).

Ostatni parametr AS<name> pozwala nazwać po swojemu pobierany obraz.

Praktycznie zastosowanie

Praktyczne zastosowanie instrukcji FROM powinno być przedstawione przy budowie Dockerfile.

Dlatego też utwórz plik o nazwie Dockerfile. Jest to istotne, ponieważ domyślnie przy budowaniu automatycznie obrazu to właśnie tego pliku będzie poszukiwał proces budowy.

Wewnątrz tego pliku dodaj instrukcję FROM, wskazując rodzaj obrazu z jakiego chcesz skorzystać.

Tak to tyle. Masz przygotowany plik, który po uruchomieniu zbuduje (a raczej pobierze) gotowy do użycia obraz Centos w wersji 8.

Teraz musisz uruchomić Dockerfile, aby ten obraz pojawił się u Ciebie lokalnie na maszynie z działającym Docker’em. W celu wykonania Dockerfile musisz wykonać poniższe polecenie. Pamiętaj o dodaniu po build znaku kropki (.), która powoduje wyszukanie w obecnym katalogu pliku Dockerfile.

Wskazanego obrazu lokalnie nie ma, więc zostanie on całkowicie pobrany. Jeżeli byłaby jakaś wersja wcześniejsza tego obrazu, pobrany zostałby tylko i wyłącznie brakujący element zwany warstwą.

Po zakończeniu budowy Dockerfile sprawdź czy obraz jest dostępny.

Podsumowanie

Początek budowy Dockerfile za Tobą, wiesz już od czego rozpocząć budowę automatyzacji budowy obrazów Docker’a. W kolejnych wpisach chciałbym skupić się na następnych instrukcjach, które możesz wykorzystać przy tworzeniu Dockerfile. Kolejną instrukcją w krótkim wpisie będzie ARG.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Droga Administratora IT.