SQL,PL/SQL – Data – Oracle 10/11 cz.9

Print Friendly, PDF & Email

Oracle daje nam możliwość wykorzystania wbudowanych funkcji, jedną z nich jest ta dotycząca dat.
W bazie istnieje tabela o nazwie DUAL, z której możemy w czasie rzeczywistym pobierać dane dotyczące naszej bazy. Na dacie możemy również wykonywać obliczenia dokładnie tak samo jak na zwykłych liczbach.

Możemy pokazać obecną datę (RRRR/MM/DD) przy pomocy:

SELECT sysdate FROM DUAL;Poniższe zapytanie w wyniku poda nam zaokrągloną wartość reprezentującą różnicę w latach pomiędzy dzisiejszą datą, a datami kolejnych wierszy w kolumnie hire_date z tabeli employees:

SELECT ROUND(((SELECT sysdate FROM DUAL)-(hire_date))/366) AS „Róźnica w latach” FROM employees;


Do obecnej daty możemy również dodać potrzebną nam liczbę dni:

SELECT sysdate + 30 FROM DUAL;Następną funkcją jest MONTHS_BETWEEN, która pokazuje różnicę liczoną w miesiącach pomiędzy datami podanymi jako parametr:

SELECT MONTHS_BEETWEN (’14/12/01′,’14/01/01′) AS „Różnica w miesiącach” FROM employees;Tak jak dodaliśmy do daty n-dni, możemy dodać również n-miesięcy:

SELECT  ADD_MONTHS (’24/01/14′,10) AS „Dodaj miesiące” FROM DUAL;
Możemy również funkcją sprawdzić ile dni ma miesiąc którego data została podana jako parametr:

SELECT LAST_DAY(SYSDATE) AS „Ostatni dzień miesiąca” FROM DUAL;

Przy pomocy to_date możemy zmienić datę w postaci ciągu znaków na datę zgodną z wzorcem podaną jako drugi parametr:
SELECT to_date(’2014/01/24′,’yyy/mm/dd’) FROM DUAL; Print Friendly, PDF & Email

Dziękuję Ci, za poświęcony czas na przeczytanie tego artykułu. Jeśli był on dla Ciebie przydatny, to gorąco zachęcam Cię do zapisania się na mój newsletter, jeżeli jeszcze Cię tam nie ma. Proszę Cię także o “polubienie” mojego bloga na Facebooku oraz kanału na YouTube – pomoże mi to dotrzeć do nowych odbiorców. Raz w tygodniu (niedziela punkt 17.00) otrzymasz powiadomienia o nowych artykułach / projektach zanim staną się publiczne. Możesz również pozostawić całkowicie anonimowy pomysł na wpis/nagranie.

Link do formularza tutaj: https://beitadmin.pl/pomysly

Pozostaw również komentarz lub napisz do mnie wiadomość odpisuję na każdą, jeżeli Masz jakieś pytania:).

Dodaj komentarz

beitadmin.pl - Droga Administratora IT