W jednym z poprzednich wpisów przedstawiłem pokrótce korzystanie z kamerki wpiętej w slot na płycie głównej. Dziś chciałbym pokazać konfigurację kamerki, do której możemy dostać się po adresie IP z okna przeglądarki.

Wymagane komponenty:
1) Raspberry Pi  B,
2) Kamerka na usb (ja używam Logitech’a C110, może być inna).
3) Skonfigurowane połączenie do internetu (Wi-Fi / LAN)

1) Potrzebne oprogramowanie:

Kamerkę podłączamy pod usb przed jego uruchomieniem.
Wykonanie poniższego polecenia pozwoli na pobranie wszystkich aktualizacji dla systemu oraz wszystkich paczek potrzebnych do działania kamerki:

sudo apt-get update && echo ‚y’ && sudo apt-get upgrade

sudo apt-get install motion -y && sudo apt-get install mplayer -y && sudo apt-get install ffmpeg -y  && sudo apt-get install feh -y  && sudo apt-get install screen -y Sprawdzamy czy system „widzi” naszą kamerkę:

root@raspberrypi:~# lsusb
Bus 001 Device 002: ID 0424:9512 Standard Microsystems Corp.
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp.
Bus 001 Device 004: ID 05e3:0608 Genesys Logic, Inc. USB-2.0 4-Port HUB
Bus 001 Device 005: ID 1997:1221
Bus 001 Device 006: ID 0bda:8176 Realtek Semiconductor Corp. RTL8188CUS 802.11n WLAN Adapter

Bus 001 Device 007: ID 046d:0829 Logitech, Inc.

Ostatnia pozycja pokazuje naszą kamerkę.

2) Motion.conf:

nano /etc/motion/motion.conf

Dodajemy do niego:

##########################START######################

daemon=on

norm=3

input=8

auto_brightness=on

framerate=5

height=240width=320

jpeg_filename=motion/%Y%m%d/%v-%H%M%S-%q

noise_tune=on

output_all=off

output_motion=on

output_normal=on

quality=1000

snapshot_interval=500

text_right=%d %b %Yn%k:%M:%S

threshold=500

v4l2_palette=6

videodevice=/dev/video0

webcam_localhost=off

webcam_maxrate=50

webcam_port=8080

webcam_quality=100

##########################END##################


Zapisujemy dane do pliku.

Restartujemy motion:
sudo  /etc/init.d/motion restart


Po wpisaniu IP do przeglądarki oraz portu 8080 zobaczymy obraz, poniżej taki który został wykonany w ciemnym pokoju:
Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Droga Administratora IT.